Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bild från campus

Högskolan i Halmstad i siffror (uppdaterad 2016)

På denna sida hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna upddateras varje vår – i februari/mars.

Observera att innevarande år således inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

UTBILDNING

2015

2014

2013

Helårsstudenter i utbildningen

5 011

5 097

5 113

Antal studenter (unika individer)

9 126

8 889

9 153

Prestationsgrad

85 %

84 %

86 %

Antal examina

1 265

1 416

1 256


FORSKNING

2015

2014

2013

Antal professorer

50

50

47

varav kvinnor

9

8

9

varav män

41

42

38

Antal forskarstuderande

102

97

90

Antal doktorsexamina

10

12

9

Antal licentiatexamina

5

4

1


PERSONAL OCH EKONOMI

2015

2014

2013

Antal månadsanställda

598

596

581

Omsättning grundutbildning

408 mkr

393 mkr

387 mkr

Omsättning forskning

121 mkr

116 mkr

114 mkr

Omsättning totalt

529 mkr

509 mkr

501 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

4,2 mkr

-2,9 mkr

0,4 mkr

 

Alla siffror är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning

I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.

Ladda ned årsredovisningen för 2015.PDF (pdf, 3.5 MB)

Du kan också bläddra i årsredovisningen direkt på skärmen eller beställa ett tryckt exemplar.

Sidan uppdaterad 2016-06-15