Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Profileringsprocessen 2012 – fas 1

I slutet av 2011 påbörjade Högskolan i Halmstad en resa. En resa som
hade ett bestämt mål: att nå fram till en beskrivning av hur innovation
kan bidra till lärosätets profil och identitet. Syftet med resan var att internt
runt om på lärosätet, i alla sektioner, avdelningar och funktioner, föra samtal kring vad Högskolan i Halmstad ska stå för och vilka dess kännetecken ska vara – rätt och slätt vilken identitet lärosätet ska ha. Målet var känt i så måtto att det skulle nås ett år senare, vid utgången av 2012, emedan namnet på slutdestinationen var mer öppet.

Reflektion, konkretion & nästa steg – sammanfattande skrift

Den första resan är nu avslutad och sammanfattas i en skriftPDF (pdf, 4.7 MB). I den finns också en del som handlar om det arbete som nu tar vid, att konkretisera och ta nästa steg – mot det innovationsdrivande lärosätet.

Innovation Day 29 november 2012

Drygt 350 personer slöt upp när Innovation Day ägde rum på Högskolan den 29 november för att summera profileringsarbetet som har pågått på Högskolan sedan senvåren 2012. Dagen fick också markera startskottet för nästa steg i arbetet med att ta fram en långsiktig profil för Högskolan i Halmstad som det innovationsdrivande lärosätet. 

Här är några bilder från dagen, som avslutades med Innovation Evening för personalen.

Bild: CHRISTEL LIND
Profileringsprocess 2012

Högskolan i Halmstad genomgick under 2012 en första fas i en profileringsprocess. Denna fas bestod av tre delar: samtal, inspirationsseminarier samt Innovation Day.

Sidan uppdaterad 2014-11-19