Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektors krönika

Oktober 2015

FLYKTINGFRÅGAN ÄR ALLAS ENSAK

Vår värld förändras nu drastiskt. Drygt 60 miljoner flyktingar finns det i världen denna höst – 20 miljoner fler än för några år sedan. Miljoner av dessa är på väg till Europa, från länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea. Ny historia skrivs i Europa, i världen. Vad vi kan lära oss av historien är att den aldrig upprepar sig på ett sådant sätt att vi känner igen vad som är på väg att hända.

Över 70 000 människor har sökt asyl i Sverige, och Migrationsverkets senaste prognos är att antalet för 2015 med råge kommer att överstiga 100 000 personer. Frågor om globalisering, urbanisering, kulturell integration och välfärdens utmaningar hamnar nu än mer i fokus. Frågan är: vad kan Högskolan i Halmstad göra för att möta de flyktingar som för en längre tid ­– kanske för alltid – blir en del av Halland? Många av dessa var studenter i sina hemländer, andra var lärare, forskare och administratörer. Detta är en angelägenhet för hela lärosätet. Vi skapar därför nu ett ”högskoleflyktingråd”, som tar form under hösten.

Högskolans roll är att problematisera, ställa frågor och finna svar – ibland också på frågor som ännu inte är ställda. Framtidens utmaningar gör att kraven ökar på vår förmåga att både tänka och handla innovativt. Jag ser det som självklart att Högskolan ska bidra till att samhället är öppet och inkluderande. Flyktingsituationen kräver ett ansvarstagande.

Under hösten har vi nåtts av bilder som troligen aldrig kommer att lämna minnet. Bilder på alla de tusentals som har tagit sig över Medelhavet i sjöodugliga farkoster, som har vandrat längs landsvägar och över åkrar på väg norrut i Europa, som slutligen passerar svenska gränsstationer. Kanske starkast är fotografiet av den treårige Alan Kurdi som spolades upp på en strand i Turkiet iklädd sin röda t-shirt, blå shorts och små gympaskor. Alla dessa bilder är starka visuella signaler som uppenbarligen når fram till vår medkänsla. Författaren Gunnar Ekelöf formulerar i följande dikt innebörden i medkänslan:

Att se sig själv i andra
sina villkor
sin brist
sina svagheter
sitt mänskliga

Detta är en dimension i vårt gemensamma internationaliseringsarbete som inte alltid uttalas, det vill säga betydelsen av solidaritet och medkänsla, men också insikten om vilka vi själva är. Vid ett regionalt möte, som leddes av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, om internationalisering av universitet och högskolor på Högskolan i Halmstad i september, diskuterades en vidgning av begreppet. Jag hävdade där bland annat att internationaliseringsarbetet står inför nya utmaningar: Internationalisering inom högre utbildning måste också handla om att bli bättre på att se våra villkor, andras villkor, allas mänskliga villkor – att just utveckla vår medkänsla.

Internationalisering innebär att kunna möta detta okända och gripa in och bidra till att världen på något sätt blir bättre. Genom internationalisering ges våra studenter möjlighet att bearbeta sina föreställningar om kulturer, om civilisation, om kolonialism, orientalism, integration, multikulturalism, ja, allt som vidgar deras perspektiv. Men också om sig själva.

För mig är därför internationalisering en strategisk fråga. Det handlar om långsiktighet, för enskilda studenter som reser ut i världen eller kommer till oss, för forskare och lärare som möts i projekt, men också utbyten på ledningsnivå. I dag etablerar vi långsiktiga relationer med framför allt kinesiska men också brasilianska partneruniversitet, i samarbete med Halmstads kommun och regionens företag. Det handlar då om att medverka till att kunskaper och erfarenheter sprids och hämtas in. När världen vidgas ökar också förutsättningarna för ökad delaktighet. Nu ska vi tillsammans vidga vårt internationaliseringsarbete till att också inkludera flyktingar som kommer till Halland. Jag räknar med din delaktighet.

Namnteckning Mikael Alexandersson

Rektor Mikael Alexandersson. Bild: ANDERS ANDERSSON

Läs tidigare krönikor:

Sidan uppdaterad 2015-10-22