Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Linnea Gustafsson


Forskningsmiljö:
arrow Kontext & kulturgränser (KK)

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Gustafsson, Linnea (2015). Om kontextens betydelse för förståelsen av smeknamn och öknamn. Norna-rapporter, 92, s. 73 - 86. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2012). A Reinterpretation of Male and Female First Names in Sweden : Some Socio-Ideological Changes and some Linguistic Traits Relevant to a Reinterpretation of the Swedish Name Law. Onoma, 47, s. 101 - 117. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2006). Är detta ett förnamn? : Om attityder till olika förnamn. Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 2005, s. 41 - 52. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Artikel, recension
 • Gustafsson, Linnea (2006). Recension av Marianne Blomqvist, Vad heter finlandssvenskarna?. Namn och bygd, 94, s. 146 - 147. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2005). Eva Brylla : Förnamn i Sverige. Kortfattat namnlexikon. Namn och bygd, 93, s. 141 - 142. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2003). Marianne Blomqvist : Dagens namn. Namn och bygd, 91, s. 159 - 160. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2003). Lennart Ryman: Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.. Namn och bygd, 91, s. 185 - 187. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Gustafsson, Linnea (2013). Svetsare och förskollärare : Konstruktionen av kön i platsannonser. Språken, tiden, rummet : Festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, Umeå, Sverige. S. 135 - 148. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2012). Cecilia Lind : Ett exempel på dubbelt idolnamn. Namn på stort och smått : Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Namnarkivet i Uppsala, Uppsala. S. 91 - 101. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2010). Om smeknamnens funktion : Kan smeknamn användas för att studera sociolingvistiska frågeställningar?. Namn - en spegel av samhället förr och nu. Norstedts Förlag, Stockholm. S. 171 - 187. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2003). Håkan Nesser som namngivare - Att leka med läsarens språkkänsla. Ord i Nord : Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003. Umeå universitet, Umeå. S. 73 - 82. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Gustafsson, Linnea (2007). First names, innovation and diffusion. Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, part 3 : Uppsala 19 – 24 August 2002. S. 131 - 142. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2005). Den nordiska namnrenässansen i Skelleftebygden under 1800-talet. Vilka är namnen och vilka är namngivarna?. Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen : rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.-12. september 2004. S. 93 - 98. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2002). Jenny, Fanny and Natty : a socio-onomastic study on Christian names during the 19th century in the surroundings of Skellefteå in northern Sweden. Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onoma´sticas, Santiago de Compostela, 20-25 setembro 1999. S. 983 - 988. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Gustafsson, Linnea (2000). Aurora Elisabet och Aurora Elisabet : Två systrar på 1800-talet. Studier i svensk språkhistoria 5 : Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia, Umeå 20-22 november 1997. S. 220 - 223. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Proceedings (redaktörskap)
 • Aldrin, Emilia., Gustafsson, Linnea., Löfdahl, Maria., Wenner, Lena. (2015) (ed.). Innovationer i namn och namnmönster : Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013. Norna-förlaget, Uppsala. 340 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Gustafsson, Linnea (2002). Novation i norr : Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791-1890New Christian names and patterns of name-giving in Skellefteå and its surroundings 1791-1890. Diss. Umeå : Inst. för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, 2002. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Rögnvaldsson, Thorsteinn, Brink, Joachim, Florén, Henrik, Gaspes, Veronica, Holmgren, Noél, Lutz, Mareike, Nilsson, Pernilla, Olsfelt, Jonas, Svensson, Bertil, Ericsson, Claes, Gustafsson, Linnea, Hoveskog, Maya, Hylander, Jonny, Jonsson, Magnus, Nygren, Jens, Rosén, Bengt-Göran, Sandberg, Mikael, (2014). ARC13 – Assessment of Research and Coproduction : Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013. Halmstad University Press, Halmstad. 110 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Gustafsson, Linnea, Svens, Christina, Markusson Winkvist, Hanna (2013). Genusmedveten kursvärdering. 64 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Bild på Linnea Gustafsson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Svenska

Hus / Rum:
Hus Q / 450

Telefon:
+46 (0) 35 16 77 06

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31