Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mikael Jonasson


Verksamhetsområde
Arbete och välfärd

Kompetens
Docent Kulturgeografi

Undervisning
Kulturgeografi/geografi (A och; B); Utbildningsvetenskap;Kulturturism

Mikael Jonasson arbetar med kulturgeografi och geografi vid Högskolan i Halmstad sedan 2003.


Forskning
Min forskning är inriktad på kollaborativ produktion av rum och platser. Jag har intresserat mig för hur trafikrum produceras som pågående, ömsesidiga och kollaborativa projekt. Avhandlingen (2001) handlade om hur olika aktörer och nätverk producerar trafikrum genom performativa handlingar. Inom ramen för detta projekt tillbringade jag två terminer vid University of California Berkeley.
Efter avhandlingsprojektet ansvarade jag för ett nationellt FUD-program på Vägverket som handlade om Innovativa Designprinciper för Social Samverkan vid Vägutformning.
På senare tid har min forskning handlat om turism, landsbygdsutveckling och samverkan. Jag ingår i ett EU-projekt som heter LISA (Landsbygdsutveckling i Skandinavia) där fokus för forskningen handlar om att skapa kompetensgrupper. Jag anordnade en internationell konferens om guidade turer i våras och just nu ingår jag i en grupp gästredaktörer för ett nummer i tidskriften Skandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för Samhällsanalys (CESAM)


Länkar:
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Jonasson, Mikael (2014). Introducing work, welfare, and qualitative studies of health. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9 (1), s. 1 - 2. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2014). The AKKA-board : Performing mobility, disability and innovation. Disability & Society, 29 (3), s. 477 - 490. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael, Nygren, Jens, Svedberg, Petra (2013). Shared decision making and institutional innovations in vaccination against HPV : The widening gap between embodied and disembodied logics. Social Science and Medicine. (Submitted) Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael, Hallin, Anette, Smith, Phil (2013). Editorial. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13 (2), s. 85 - 87. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zillinger, Malin, Jonasson, Mikael, Adolfsson, Petra (2012). Guided tours and tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12 (1), s. 1 - 7. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Niedomysl, Thomas, Jonasson, Mikael (2012). Towards a theory of place marketing. Journal of place management and development, 5 (3), s. 223 - 230. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael, Scherle, Nicolai (2012). Performing Co-produced Guided Tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12 (1), s. 55 - 73. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael (2012). Innovation and learning in thin structures : producing intensive links in Halland. International Journal of Innovation and Learning, 12 (4), s. 364 - 378. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael (2012). Co-producing and co-performing attractive rural living in popular media. Rural Society, 22 (1), s. 17 - 30. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael (2011). Framing learning conditions in geography excursions. International Education Studies, 4 (1), s. 21 - 29. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2010). Virtual- and live guided tours : Exchanging experiences. Journal of hospitality and tourism, 8 (2), s. 78 - 94. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2004). The Performance of Improvisation : Traffic Practice and the Production of Space. ACME : An International E-Journal for Critical Geographies, 3 (1), s. 41 - 62. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Scherle, Nicolai, Jonasson, Mikael (2014). '1,001 places to see before you die' : Constructing Oriental Holiday Worlds in European Guide Books – The example of Dubai. Under Construction : Logics of Urbanism in the Gulf Region. Ashgate, Farnham, Surrey. S. 147 - 158. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael (2010). Intensiva länkar i glesa strukturer. Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. EIDI, Jönköping International School, Jönköping. S. 131 - 146. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2009). Krishantering : Yrkesspråk och en allt mer komplex verklighet. Offentlig Sektor och Komplexitet : Om hanteringen av mål, strategier och professioner. Studentlitteratur, Lund. S. 299 - 320. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2009). Guiding and the production of time-spaces. Guiding and guided tours. BAS Publishers, Göteborg. S. 31 - 51. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Samlingsverk (redaktörskap)
 • Jonasson, Mikael., Normann, Roger., Cruickshank, Jørn., Lysgaard, Hans Kjetil., Vasstrøm, Mikaela., Fischer, Per. (2012) (ed.). Forskning i Praksis : Teoretiske Perspektiv på Landsbygdsutvikling i Interreg prosjektet LISA. Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigfors Group, Halmstad. 63 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Adolfsson, Petra., Dobers, Peter., Jonasson, Mikael. (2009) (ed.). Guiding and guided tours. BAS Publishers, Göteborg. 223 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Jonasson, Mikael (2014). Sustainable resilience : A conceptual understanding of change and resistance in organizations. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael (2012). Christiania : Performing multiple and niched tourist spaces of resistance through guided tours. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Niedomysl, Thomas, Jonasson, Mikael (2011). Assembling a hypothesis for discussing place competition. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael, Smith, Phil, Scherle, Nicolai (2011). Performing Culturepreneurship a trilateral research project on ‘alternative guided tours’. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Jonasson, Mikael, Niedomysl, Thomas (2010). Central place theory : a general framework for researching place marketing?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2010). Marknadsföring och planering av en attraktiv landsbygd. GPMS Proceedings 2009, Del 2. S. 5 - 18. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2009). Translating guided tours into mobile technologies. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2008). Wind power, capacity building and rural development - what if no one turns up?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2004). Performance as slightly constrained creativity : Structure, culture practice and the creation of places in traffic. Abstracts. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2001). Technology as Place Dependent Practice - Traffic Lights. ESA, 2001 Helsinki. New Technologies and New Visions of Society. S. 17 s.. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael . City guiding and the production of time-spaces. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Manuskript (preprint)
 • Jonasson, Mikael Forskaren som sam-producerande samhälls-entreprenör. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael Kartläggning av upplevelseindustrin Halland : aktörer och processer utifrån ett utvecklingsperspektiv. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Rapport
 • Kristén, Lars, Jonasson, Mikael (2012). Projekt SwingPingis : Slutrapport. Hälsoteknikcentrum Halland, Högskolan i Halmstad, Halmstad. 20 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Högdin, Sara, Jonasson, Mikael (2011). Hjältebolaget : En förstudie av företaget Hjältebolagets verksamhet med grundskoleelever i behov av extra stöd. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 46 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Normann, Roger, Vasström, Mikaela, Cruickshank, Jörn, Lysgård, Hans-Kjetil, Jonasson, Mikael (2010). Lisa Kask : Rapport fra dialogseminar 21. juni 2010. Edgar Høgfeldt, Kristiansand. 47 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2010). Intensiva länkar i glesa strukturer. Institutet för upplevelseindustrins utveckling (EIDI), Internationella handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, Jönköping. 26 s. (FORSKNING FÖR NYA NÄRINGAR EIDI Research Report ; 2010:3). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2010). Attraktivt boende på landsbygden : att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 38 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2010). Förstudie : Utvecklingsdialog kring en gemensam HR-funktion bland företag i Halland. Hälsoteknikcentrum Halland, Högskolan i Halmstad, Halmstad. 22 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2009). Halmstads Hamn och Stuveri ur ett transportgeografiskt perspektiv. Halmstad Högskola, Halmstad. 19 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2008). Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 44 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2003). Innovativa designprinciper för social samverkan vid vägutformning. 30 s. (AL90 AB 2000:27596). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Mikael (2002). Innovativa designprinciper för social samverkan vid vägutformning : Förstudie. Vägverket, Borlänge. 22 s. (Publikation / Vägverket ; 2002:57). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Mikael Jonasson

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Kulturgeografi

Hus / Rum:
Hus Q / 232

Telefon:
+46 (0) 35 16 76 20

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31