Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Hälsoinnovationer för barns psykiska hälsa

Forskargruppen har som fokus att utifrån barns perspektiv studera hur hälsopromotion, sociala nätverk och det omgivande samhället påverkar barns psykiska hälsa. Forskningen syftar till att förstärka de processer som har en positiv inverkan på barns psykiska välbefinnande och inbegriper studier av individuella förutsättningar och behov samt barns samspel i sociala nätverk och med det omgivande samhället. För att utveckla innovativa tjänster och skapa kvalitativt goda och ändamålsenliga hälsofrämjande interventioner använder sig forskargruppen av metoder som involverar barns delaktighet, så kallad deltagarbaserad design- och forskningsprocess.

Var god se www.halsoinnovation.se

Undervisning

Undervisar inom omvårdnad, psykiatri, hälsa och hälsofrämjande.

Kompetens

Docent i omvårdnad

Personliga länkar

Senaste publikationer