Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ann-Christine Wennergren


Forskningsmiljö:
arrow Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL)


Länkar:
arrow Forskning, projekt och publikationer

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Wennergren, Ann-Christine, Blossing, Ulf (2015). Teachers and Students Together in a Professional Learning Community. Scandinavian Journal of Educational Research. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2015). Teachers as learners – with a little help from a critical friend. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Karlsson, Erica, Wennergren, Ann-Christine (2014). Att använda elevsvar i undervisningen. Forskning om undervisning och lärande (13), s. 53 - 66. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Wennergren, Ann-Christine, Åman, Pia (2011). Vägar till en skola på vetenskaplig grund. Didaktisk Tidskrift, 20 (4), s. 207 - 230. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2011). Between two stories : assessment of and for learning. European Journal of Special Needs Education, 26 (4), s. 541 - 550. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2008). Elever som aktörer. Grundskoletidningen, 2, s. 10 - 15. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2008). The best listening environment in school according to hard-of-hearing pupils. Scandinavian Journal of Disability Research, 10 (1), s. 29 - 48. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Rönnerman, Karin (2006). The Relation Between Tools used in Action research and the Zone of Proximal Development. Educational action research, 14 (4), s. 547 - 568. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2006). Nätbaserade utvecklingsdialoger. Pedagogisk forskning i Sverige, 11 (4), s. 241 - 265. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2005). Flerstämmiga hörselklassrum : utopi eller verklighet?. Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning NTD (3), s. 11 - 14. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Brändström, Sture (2003). Möjligheter till utveckling av praxis i hörselklassrum. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 81 (3), s. 170 - 184. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Zimmerman Nilsson, Marie-Helene, Wennergren, Ann-Christine . Critical friendship as a driving force for developing practices as researchers and teachers. . (Accepted) Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Ferm Thorgersen, Cecilia, Wennergren, Ann-Christine (2015). Skriftlig respons i fokus inför deltagarorienterade seminarier. Seminariet i högre utbildning : Erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur, Lund. S. 155 - 173. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Åman, Pia (2014). Skuggning för att synliggöra det osynliga. Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studentlitteratur, Lund. S. 207 - 222. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2014). Litteraturseminarium med förutsättningar för lärande?. Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studentlitteratur, Lund. S. 81 - 97. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2014). The Power of Risk-taking in Professional Learning. Lost in Practice : Transforming Nordic Educational Action Research. Sense Publishers, Rotterdam. S. 133 - 152. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kroksmark, Tomas, Wennergren, Ann-Christine (2014). Input - för inspiration. Modellskolan : en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studentlitteratur, Lund. S. 63 - 80. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2012). På spaning efter en kritisk vän. Aktionsforskning i praktiken : Förskolan och skola på vetenskaplig grund. Studentlitteratur, Lund. S. 71 - 88. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rönnerman, Karin, Wennergren, Ann-Christine (2012). Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Aktionsforskning i praktiken : Förskola och skola på vetenskaplig grund. Studentlitteratur, Lund. S. 221 - 228. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Nylund, Jan, Wennergren, Ann-Christine (2012). Forskningscirklar för skolledare med nyfikenhet som drivkraft. Aktionsforskning i praktiken : Förskola och skola på vetenskaplig grund. Studentlitteratur, Lund. S. 205 - 219. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2010). Tyst kunskap i ljuset av verksamhetsutveckling. Music, Education and Innovation : Festschrift for Sture Brändström. Luleå tekniska universitet, Luleå. S. 103 - 122. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ferm Thorgersen, Cecilia, Wennergren, Ann-Christine (2010). How to challenge seminar traditions in an academic community. Music, education and innovation : Festschrift for Sture Brändström. Luleå tekniska universitet, Luleå. S. 145 - 164. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2007). Textseminarier baserade på skriftlig respons. Skrive for nåtid og framtid. : 2, Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. S. 117 - 129. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2006). Delaktighet i klassrumskommunikation för elever i hörselklass. Dövhet och hörselnedsättning : Specialpedagogiska perspektiv. Studentlitteratur, Lund. S. 145 - 168. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Wennergren, Ann-Christine (2014). The Power of Risk-Taking in Professional Development. Lost in Practice : Transforming Nordic Educational Action Research. S. 133 - 151. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2013). What’s in it for me? : Literature seminars for teachers’ professional learning. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association : Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education: Abstract book. S. 176 - 176. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2012). Shadowing as a tool for research and learning. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Thornberg, Fredrik (2011). Assessment for learning : Student’s understanding and teachers competence. . S. 4464 - 4464. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2008). Att verbalisera sitt lyssnande : en väg till delaktighet?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2008). Dialogue competence : a necessity for school improvement?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Rönnerman, Karin (2006). Action Research in the Light of the Zone of Proximal Development. Local Research, Global Community : Action Research for a New Century. S. 3 - 9. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Rönneman, Karin (2005). The relation between tools used in Action Research and the Zone of Proximal Development. . S. 8 s.. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine, Ferm, Cecilia (2005). Dance as Communication : a Developing Project. A Nordic dimension in education and research - myth or reality? : Abstracts. S. 62 - 62. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2005). Communicative Support as Part of the Action Research Process. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wennergren, Ann-Christine (2004). Communication quality for hard of hearing students in learning situations. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Wennergren, Ann-Christine, (2007). Dialogkompetens i skolans vardag : En aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö<em> </em>. Diss. Luleå : Luleå tekniska universitet, 2007. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Wennergren, Ann-Christine, Andræ Thelin, Annika, Pettersson, Bo (2010). "Skolövertagning” inom lärarutbildningen : Ett pilotprojekt inom den verksamhetsförlagda utbildningen vid två skolor i Kalmar. Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar. 52 s. (Skolmästarkonst i ett nytt århundrade ; 6). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Bild på Ann-Christine Wennergren

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Befattning:
Universitetslektor Utbildningsvetenskap

Hus / Rum:
Hus Q / 241

Telefon:
+46 (0) 35 16 79 22

Mobiltelefon:
070-222 19 97

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31