Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-11-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-11-15

Dags att nominera till det pedagogiska priset

Nu utlyser Högskolan i Halmstads utbildningsnämnd, UN, ånyo ett pedagogiskt pris att ges till den lärare som har varit ”särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande”.

Genom priset vill Högskolan lyfta fram god högskolepedagogik, hylla en kollega som med kunnande och entusiasm har haft en avgörande effekt på studenters studieresultat samt bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Studenter och personal kan nominera
2011 års pris delas ut i samband med akademiska högtiden nästa år. Personal och studenter vid Högskolan i Halmstad kan nominera en eller flera kandidater fram till och med den 31 januari 2011.

Nomineringen görs via ett formulär på Högskolans webbplats (länk till höger) och ska, förutom namn på kandidat(er) också innehålla vilken eller vilka av UN:s tre fastställda kriterier som ligger till grund för nomineringen samt motivering till varför personen i fråga ska få priset.

Vinner deltagande på konferens
Priskommittén består av externa experter inom högskolepedagogik samt en representant för Högskolan i Halmstad. Priset är deltagande i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

Tidigare vinnare av det pedagogiska priset är Boel Larsson, universitetsadjunkt i sociologi, 2009, och Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik, 2007.

LENA LUNDÉN

Boel Larsson vann det pedagogiska priset 2009.

Bertil Gustafsson vann det pedagogiska priset 2007.

Sidan uppdaterad 2010-11-15