Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Har du behov av att kompetensutveckla dig eller din verksamhet?

Det finns flera vägar till kompetensutveckling på Högskolan i Halmstad. Vid sidan om ordinarie program och kurser erbjuder vi:

Uppdragsutbildning

Uppdragsubildning är utbildningar som mot avgift anordnas för företag, offentlig verksamhet eller annan organisation. Omfattningen kan vara allt från en enstaka föreläsning till en hel kurs eller utbildning. Det krävs ingen antagning eller formell behörighet för att delta i utbildningen. Läs mer om uppdragsutbildning.

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Yrkeshögskoleutbildningar är skräddasydda yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. De bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsamordnare, exempelvis en kommun, högskola eller utbildningsföretag. Anordnare av kvalificeradyrkesutbildning/ yrkeshögskoleutbildning som önskar samarbete med Högskolan i Halmstad är välkomna att kontakta oss. Mer om YH-utbildninglänk till annan webbplats

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare sker inom ramen för RUC vid Högskolan i Halmstad. RUC fungerar som en länk mellan regionens skolor/förskolor och lärarutbildningen och kan erbjuda allt från enstaka föreläsningar till kurser som varar under ett läsår eller mer. Mer om Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Högskolan i Halmstad Trade Center
Sidan uppdaterad 2015-11-13