Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppdragsutbildning – kompetenshöjande utbildning för yrkesverksamma

Vår tids snabba förändringar och ständiga omstruktureringar gör att det finns behov av kontinuerlig kompetensutveckling och livslångt lärande. Detta behov kan omfatta vidareutveckling av befintlig kompetens men också kompetens inom nya områden. För Högskolan i Halmstad är det en viktig uppgift att försöka tillgodose de behov och önskemål om kompetensutveckling som finns på högskolenivå.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift för en arbetsgivare/juridisk person. Det rör sig oftast om personalutbildning för anställda i företag, offentlig sektor eller andra organisationer men kan också arrangeras av arbetsmarknadsskäl eller inom ramen för internationellt bistånd.

Omfattningen kan vara allt från en enstaka föreläsning eller temadag till en hel kurs eller utbildning. Det krävs ingen antagning eller formell behörighet och det är företaget/organisationen som bestämmer vem som ska gå kursen. Uppdragsutbildning kan ges med eller utan högskolepoäng.

Uppdragsutbildning vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad kan erbjuda företag, offentlig sektor och andra organisationer ett stort utbud av kurser på högskolenivå. Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

Utbildningen förläggs till tid och plats som passar kunden, men anpassning sker även i fråga om innehåll och undervisningsform. Exempel på detta är stöd av modern informationsteknik och pedagogik som är anpassad för distansutbildning.

Just nu erbjuder vi platser på de kurser som du hittar under länken ”Aktuella kurser” här till vänster.

Kvalitetssäkring

Alla kurser kvalitetsgranskas på samma sätt som Högskolans övriga kurser och program, ett exempel på detta är att våra sektionsstyrelser fastställer kursplanerna. Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område.

Kontakta Högskolans samverkanskoordinatorer

Kontakta gärna Högskolans samverkanskoordinatorer för mer information och för diskussion om just din organisations behov av kompetenshöjning.

Sidan uppdaterad 2016-04-25