Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen att delta i studiedagar om arbetsmiljö och rättssäkerhet i skolan

Studiedag 1

Skolans arbetsmiljö – allas ansvar

Skolans arbetsmiljö utgör en arena för cirka en och en halv miljon barn och vuxna. Arbetsvillkoren i
skolan påverkar förutsättningarna för lärande, undervisning, fysisk och psykisk hälsa, liksom för rättsäkerheten kring kränkande behandling och diskriminering. Barns erfarenheter från skolmiljön bildar grund för föreställningar och handlingsstrategier för hur man hanterar arbetsmiljöfrågor i sitt kommande arbetsliv. Rättssäkerheten i skolanär en viktig ingång till att bli en demokratisk och aktiv medborgare i samhälls- och arbetsliv.

  • Arbetsmiljölagen som redskap i skolans utveckling
  • Kränkande behandling och skollagen
  • Diskriminering, trakasserier, mobbning – vad säger lagen?
  • Skadestånd och straffansvar

Välkommen med intresseanmälan!

Studiedag 2

Rättssäkerhet och integritet i förskola, skola och fritidshem

Rättsäkerhet och integritet utgör grundläggande villkor för barn och deras familjer när de deltar
i utbildningsverksamhet. För att garantera dessa villkor styrs verksamheterna av lagstiftning, förordningar, föreskrifter och avtal. Yrkesverksamma i förskola och skola har behov av kännedom om dessa regelverk för att kunna agera korrekt i relation till barnens och deras familjers krav på rättssäkerhet. Den individuella integriteten regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Lagstiftaren har särskilt uppmärksammat hur enskilda ska skyddas samtidigt som vårt öppna samhälle ska tillåta insyn i offentlig verksamhet. Den nya skollagen ställer ökade krav på dokumentation av verksamheten i syfte att skydda barn och utveckla verksamheten.

  •   Arbetsrätten och skolledarens/personalens ansvar
  •   Skadeståndsrätt i barns/elevers perspektiv
  •   Skadeståndsrätt i personal- och arbetsgivarperspektiv
  •   Straffrättsligt ansvar i skolans värld
  •   Dokumentation och handläggning
  •   Offentlighets- och sekretesslagen i praktisk tillämpning

Välkommen med intresseanmälan!

Sidan uppdaterad 2011-05-12