Innovationskonferens
21 september 2018

Välkommen till en dag om hälsoinnovation med fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom vård och omsorg!

Digitalisering inom vård och omsorg och framför allt teknik som integrerar artificiell intelligens skapar både möjligheter och utmaningar för dagens sjukvårdssystem. Den 21 september samlas forskare, studenter, företag och praktiker inom vård och omsorg på Högskolan i Halmstad för att diskutera framtidens vård och omsorg ur ett digitaliseringsperspektiv.

Konferensen kommer bland annat att lyfta fram Digga Halland och Testmiljö Halland – två högaktuella samverkansprojekt vars fokus är vård och omsorg och de digitala möjligheter och utmaningar som finns. Under dagen ges möjlighet att ta del av det senaste inom hälsoinnovation, med fokus på tillämpning av artificiell intelligens – både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Du kommer även att möta studenter som redan nu har det digitala perspektivet.

Vi kommer att berätta om hur Högskolan i Halmstad arbetar inom området, och om hur du och din organisation kan samarbeta med lärosätet inom både forskning och utbildning.

Du är varmt välkommen – boka in den 21 september redan nu!

Vill du veta mer?
Kontakta Christel Sjunnesson, koordinator
Telefon: 072-968 88 31
E-post. christel.sjunnesson@hh.se

Hitta rätt
Så reser du till Högskolan i Halmstad
Karta över campusområdetPDF (pdf, 228.1 kB)

Innovationskonferensens program

09.30–10.00 Fika och mingel (Visionen, Hus J)

10.00–10.15 Besökare hälsas välkomna. Presentation av dagens upplägg – Thorsteinn Rögnvaldsson (Visionen, Hus J)

En hand håller upp en tecknad bild av talaren framför dennes ansikte

10.15–11.00 Is humanity defining technology or is technology defining humanity?Edward Ashford Leelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Distinguished Professor Emeritus och professor i forskarskolan University of California i Berkeley, EECS-avdelningen (Visionen, Hus J)

11.00–12.40 Parallella sessioner:

Spår A
Förbättrade kvalitetsregister genom patientrapporterade data, Richard Grönevall, Carmona

Regional innovationsplattform för ordnat införande av hälsoinnovationer, Charlotta Hemmendy, Region Halland/Högskolan i Halmstad

Kompetenshöjande insatser för att möta digitaliseringsutvecklingen inom hälso- och sjukvården, Lena German Millberg, Högskolan i Halmstad

Digitala beslutstöd för ökad patientdelaktighet, Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad

Informationsdriven vård, Marcus Lingman, Region Halland

Spår B
Dialog med invånaren om teknik, Mia Lundholm, Socialförvaltningen och Sofie Andersson, Hälsoteknikcentrum

Perspektiv på tjänstedesign i relation till hälsoinnovation, Pontus Wärnestål, Högskolan i Halmstad/inUse

Läkemedelsordinering och uppföljning med stöd av AI, iMedA, Anita Sant'Anna, Högskolan i Halmstad

Utmaningar kring vårdansvar och patientsäkerhet vid vård med ökad grad av digitalisering och i hemmiljö, Thomas Lindén, Region Halland

Försäljning av medicintekniska innovationer inom och mellan länder - Vem är kunden? Marie Héléne Laurell, Högskolan i Halmstad

12.40–13.30 Lunch

13.30–15.10 Parallella sessioner:

Spår A (forts.)
Dialog med invånaren om teknik, Mia Lundholm, Socialförvaltningen och Sofie Andersson, Hälsoteknikcentrum

Perspektiv på tjänstedesign i relation till hälsoinnovation, Pontus Wärnestål, Högskolan i Halmstad/inUse

Läkemedelsordinering och uppföljning med stöd av AI, iMedA, Anita Sant'Anna, Högskolan i Halmstad

Utmaningar kring vårdansvar och patientsäkerhet vid vård med ökad grad av digitalisering och i hemmiljö, Thomas Lindén, Region Halland

Försäljning av medicintekniska innovationer inom och mellan länder - Vem är kunden? Marie Héléne Laurell, Högskolan i Halmstad

Spår B (forts.)
Förbättrade kvalitetsregister genom patientrapporterade data, Richard Grönevall, Carmona

Regional innovationsplattform för ordnat införande av hälsoinnovationer, Charlotta Hemmendy, Region Halland/Högskolan i Halmstad

Kompetenshöjande insatser för att möta digitaliseringsutvecklingen inom hälso- och sjukvården, Lena German Millberg, Högskolan i Halmstad

Digitala beslutstöd för ökad patientdelaktighet, Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad

Informationsdriven vård, Marcus Lingman, Region Halland

En hand håller upp en tecknad bild av talaren framför dennes ansikte

15.15–16.00 Innovation in healthcare. Great idea, but ..., James Barlow (Visionen, Hus J)


16.00–16.10 Avslutning och tacktal – Thorsteinn Rögnvaldsson (Visionen, Hus J)

16.10 Fika och mingel

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 september klockan 23.30.
Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet


Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande.

Högskolan i Halmstad har forskarutbildningsrättigheter i innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil, och är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Läs mer om Högskolan

Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00 Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 | www.hh.selänk till annan webbplats