AI-utbildning för yrkesverksamma

Artificiell intelligens (AI) utmanar och utvecklar svenskt näringsliv och offentlig sektor. Företag och organisationer behöver öka sin kompetens inom området för att behålla sin konkurrenskraft. Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad möter detta behov med utbildningar i AI och tjänstedesign för yrkesverksamma.

Flexibel utbildning inom AI och tjänstedesign

Utbildningsprogrammet MAISTR

Utbildningsprogrammet “Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence (MAISTR)” riktar sig till yrkesverksamma som vill få en fortsatt utbildning inom AI (specifikt maskinlärande), och affärs- och tjänstedesign baserad på AI. Programmet är på avancerad nivå och omfattar kurser motsvarande 120 högskolepoäng. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom både AI och tjänstedesign. Det räcker inte att bara förstå tekniken – för att AI ska skapa värde och nytta behöver den knytas till människocentrerad tjänstedesign. Det gör att inte bara teknikbolag utan även designbyråer och offentlig sektor berörs av detta område.

Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som personen är yrkesverksam. Utbildningen bygger på tidigare erfarenheter med att utveckla en webbaserad Data Mining-kurs för branschpersonal. Två kurser föreslås för det första året, läs mer om dem på våra engelska webbsidor:

Varje kurs löper över en hel termin i en takt på 25 procent (200 timmar) och följer ett distansbaserat format med besök från och till de deltagande företagen under undervisningsperioderna. Det detaljerade innehållet för kurserna kommer att utvecklas i samarbete med de deltagande organisationerna och företrädarna för företagen genom flera workshoppar.

”Undersökningar visar att många svenska företag saknar djupare kunskaper i datavetenskap i allmänhet, och AI i synnerhet. För att de ska kunna konkurrera i dagens snabba teknikutveckling krävs en uppdatering av de anställdas kunskaper och färdigheter. Utbildning som vi erbjuder går att genomföra samtidigt som personen är yrkesverksam.”

Stefan Byttner

Kvinna tittar in i kameran och ler. Foto.

Britta Duve Hansen

En deltagares röst

Britta Duve Hansen är matematiker i grunden och arbetar som lösningsarkitekt på Lunds kommun. Hon går utbildningsprogrammet MAISTR vid Högskolan i Halmstad under våren 2019:

– De koncept som vi under utbildningen pratar om använder jag i mitt dagliga arbete, men jag har ingen utbildning inom det. Därför ville jag få akademins och forskningens syn på hur man ska designa för AI och machine learning. På Lunds kommun har vi ett team med bland annat UX- och tjänstedesigners, och det är viktigt att vi som jobbar med IT-arkitektur också har kunskap inom området så att vi kan använda samma vokabulär. Under utbildningen träffas vi en dag i månaden i Halmstad vilket ett bra upplägg som på ett enkelt sätt går att integrera med arbetslivet.

uppdaterad

2020-01-20

Kontakt

Dela