Sök Stäng

Digga Halland

Två och ett halvt år, tio delprojekt, utbildningar, enkäter, intervjuer, förändringar, mängder av nya kontakter, erfarenheter och kunskap. Det sammanfattar samverkansprojektet Digga Halland. Projektet varade mellan mellan augusti 2018 och januari 2021 och genomförde kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet var att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Högskolan i Halmstad var projektägare och samverkade med Region Halland och de halländska kommunerna.

Foto: Joakim Andersson och Petra Lindström

Logotyper

Resultat och effekter

Några av de resultat som kom av projektet Digga Halland var etikfilmer, en webbutbildning, arbetssätt, konferenser, stödmaterial, utbildningsmaterial, nätverk, forum, olika modeller (däribland 10-stegs-modellen PIO), framgångsrecept för digitaliseringsambassadörer och en gemensam grund för framtiden. Nedan hittar du länkar och hänvisningar till material som projektet lämnat efter sig. Resultatet har redovisats i en slutrapport och en sammanfattning finns även att ta del av som katalog.

Slutrapport Digga Halland (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Katalog: En digital resa för framtidens vård och omsorg (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning

Digitala enheter med webbutbildningen

Dela Digga Halland

Kamera och livesändning av slutkonferens

Blogg

Digitala enheter med webbutbildningen

Etik, vett och etikett

Kamera och livesändning av slutkonferens

Digitalisering för alla

Digitala enheter med webbutbildningen

Lärprocessfilmer

Kamera och livesändning av slutkonferens

Testmiljöer

Digitala enheter med webbutbildningen

Digitaliseringsambassadörer

Kamera och livesändning av slutkonferens

Publikationer från projektet

I Digga Halland pågick flera processer som syftat till att följa upp och utvärdera aktiviteter i projektet. Studenter och forskare kunde på så vis samla in underlag till examensarbeten och forskning. Nedan listas de artiklar, uppsatser och rapporter som har kommit ur projektet Digga Halland.

En fortsättning på HICube kompetenta vården

Digga Halland finansierades av Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Projektet var en fortsättning på HICube kompetenta vården. Digga Halland byggde vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

En del av profilområde Hälsoinnovation

Digga Halland var en del av profilområdet Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Profilområde Hälsoinnovation

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt