Sök

Dela Digga Halland

Här hittar du allt du behöver veta för att delta på slutkonferensen den 26 november 13.00–17.30. Program, digitala utställningen och verktyg för att ställa frågor och föra dialog med studion. Konferensen går under namnet ”Dela Digga Halland”, där tanken är att goda exempel, idéer och erfarenheter ska delas. Klicka nedan för att se livesändningen i efterhand.

Ställ frågor och tävla!

Under livesändningen kan du skicka in frågor till studion som du vill ha svar på. Gå in på www.pollev.com/diggahalland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller sms:a DIGGAHALLAND till 0769 43 91 62 följt av din fråga.

Olika tävlingar kommer presenteras under programmet där du ges möjligheten att vinna fina priser.
Du tävlar genom att skicka in ett svar till: diggahalland@hh.se

Program

13.00–13.10 Välkommen
13.10–13.30 Digga Halland – mer händer i vård och omsorg
Syftet med projektet presenteras och vi blickar tillbaka på två värdefulla år som drivit digitaliseringsarbetet framåt i Halland.
13.30–14.15 Digitaliseringsstöd – ett framgångsrecept?
Kungsbacka, Laholms och Halmstads kommun har på olika sätt arbetat med medarbetarna som drivkrafter i digitaliseringsarbetet. Vad är en IKT-pedagog? Hur blev medarbetare digitaliseringscoacher/-ombud och vad har uppdraget inneburit? Framgångsreceptet läggs fram under detta samtal och medarbetarna med rollerna berättar om sin resa.
14.15–15.00 Tekniken, människan och arbetsplatsen
Tekniken kan användas för att skapa ökad delaktighet, självständighet och trygghet inom vård och omsorg, men förknippas kanske mer med effektivering och rädslan av att ersätta människan. Judith Wolst kommer att tala om vår roll i den digitala omställningen. Människan i relation till tekniken är en ekvation hon menar är nödvändig att få till.
15.00–15.40 Digital utställning
Möt de halländska kommunerna och Region Halland i digitala rum och ställ frågor om deras digitaliseringsarbete. Här får du chansen att skapa kontakt och veta mer om de olika delprojekten i Digga Halland.
15.40–16.15 Stegen till ett digitalt arbetssätt
Från post-it-lappar och pappersjournaler till digitala arbetssätt. Hur gick det arbetet till egentligen? Region Halland, Hylte och Halmstads kommun kommer att prata om sina steg till ett digitalt arbetssätt.
16.15–16.30 Har vård- och omsorgsmedarbetarna en ökad digital kompetens?
Projektets resultat presenteras utifrån en enkätundersökning som medarbetarna har gjort inom ramen för projektet.
16.30–17.00 Lust att digitalisera
I Falkenbergs och Varbergs kommun har teknik testats på olika vis. Medarbetarnas lust och förståelse för nyttan med att digitalisera har visat sig vara väldigt viktig. Hör om deras olika sätt att testa digital teknik på och vilka framgångsfaktorer som identifierats.
17.00–17.15 En webbutbildning och ett gemensamt lärande
Webbutbildningens utfall och vunna lärdomar delas under en paneldebatt.
17.15–17.30 Avslut

Bild över olika rum i den digitala utställningen

Digital utställning

Rum 1: Kungsbacka kommun

Kika in och säg hej till Kungsbackas digga-coacher! Ett tvärprofessionellt team som tillsammans arbetar med digitaliseringens utmaningar inom vård och omsorg.

Rum 2: Varbergs kommun

I Varberg har de testat olika digitala produkter och tjänster inom projekttiden. I detta digitala rum kan du få tex få svar på frågor som:

  • Hur digital nattillsyn och trygghetssensor fungerar i Varberg.
  • Vad en kommunikationsapp kan bidra med för nytta för anhöriga.
  • Hur en spelkonsol kan användas inom vård och omsorg.
  • Vad en interaktiv skärm för aktivering är och hur det fungerat i Varberg.

Rum 3: Falkenbergs kommun

Falkenberg har genom flera projekt och infört medicinrobotar, vändhjälpmedel och GPS-larm. Digitala inköp av livsmedel till kunder/brukare är på gång. De har också skapat en aktivitetsbank och arbetat med VR (Virtual Reality) inom hemtjänsten. Falkenberg har arbetat efter en specifikt framtagen metodik där delaktighet, kultur, kommunikation och ledarskap är viktiga delar.

Välkommen in i rummet för dialog och mer information!

Rum 4: Hylte kommun

Missa inte att besöka Hyltes digitala rum. Här kan du få veta mer om deras införande av digital signering av HSL-insatser. Du kommer också få veta:

  • Om digital signering har lett till ökade eller minskade antal avvikelser i den kommunala vården.
  • Hur digital teknik kan öka patientsäkerheten.
  • Hur man möter ”kunden” i en digital tid med mobilen som arbetsredskap.
  • Vilken betydelse mobilen har i framtidens vård och omsorg.

Rum 5: Halmstads kommun, socialförvaltningen

Träffa en IKT-pedagog och ställ frågor om digitalt stöd i socialtjänsten. Under projekttiden har socialförvaltningen i Halmstad testat och implementerat många nya digitala lösningar, som verkligen har gjort skillnad för individen. Arbetssättet (att lyssna på medarbetarna, anhöriga och brukare) har utvecklats till en Innovationssmedja. I detta rum får du veta mer om allt detta. Välkommen in att dela tankar och erfarenheter!

Rum 6: Halmstads kommun, hemvårdsförvaltningen

Här kommer ett utbildningsformat att presenteras som kallas “Nano Learning”. Verktyget möjliggör kompetensutveckling på mindre än 5 minuter där tid, plats och tillvägagångssätt kan anpassas efter individens behov. Utbildningsformatet är något som hemvårdsförvaltningen arbetat fram under projekttiden.

Rum 7: Laholms kommun

I delprojekt ”Digga Laholm” har medarbetare från olika verksamheter inom socialtjänsten utbildats till digitaliseringsombud. I det här rummet får du veta mer om deras roll som innebär att fånga upp idéer och behov från kollegor och brukare och vara med och driva den digitala utvecklingen samt handleda och stötta sina kollegor. Se digitaliseringsombudens presentationsfilm och besök gärna det digitala rummet, så får du veta mer om digitaliseringsarbetet i Laholm!

Film om digitaliseringsombuden i Laholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rum 8: Region Halland

Region Halland berättar mer om hur 25 000 barn blev digitala – från pappersjournal till digital journal. Besök rummet för att ställa frågor kring införandet och det förändrade arbetssättet.

Om konferensen

Under snart två år har Digga Halland arbetat för att öka den digitala kompetensen bland vård- och omsorgsmedarbetare i Halland. I samband med att projektet nu genomfört de flesta aktiviteterna så arrangeras en slutkonferens där resultaten kommer att presenteras.

Datum: 26 november 2020
Tid: 13.00–17.30
Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla vård- och omsorgsmedarbetare som varit med i projektet, och till andra personer med intresse för digitalisering av vård och omsorg. Projektet välkomnar politiker, företagare, forskare och allmänhet att ta del av dagens program och delta på konferensen.

Judith Wolst

Judith Wolst kommer att prata om människans roll i den digitala omställningen.

Vill du delta digitalt?

Anmäl dig för att hålla dig uppdaterad om allt som händer. När du registrerar dig i formuläret kommer du att få löpande notiser med information om konferensen. Du får även länken till livesändningen skickad till dig samma dag som konferensen arrangeras. Dela gärna med dig och tipsa andra om att anmäla sig!

Du behöver inte skicka in din anmälan för att ta del av vår livesändning. På den här webbsidan kommer länken delas där du direkt kan ta del av Digga Hallands konferens!
Samverkansparter

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt