Sök

Utbildningar

I Kompa Halland erbjuds olika utbildningar utifrån kända kompetensbehov. Projektet erbjuder olika typer av utbildningsinsatser. På projektets utbildningsplattform hittar du utbudet som erbjuds för de företag som gått med i Kompa Halland.


I projektet erbjuds olika typer av utbildningsinsatser. De flesta är så kallade "öppna" utbildningar som alla medverkande företag kan anmäla deltagare till. Den andra formen är företagsspecifika utbildningar, där utbildningar skräddarsys efter företagets behov. Utbildningarna i projektet bedrivs både digitalt och på plats, beroende på behov och situation. Här kan du läsa mer om de olika utbildningsinsatserna som utgör projektets utbud.

Öppna utbildningar

Inom detta utbud hittar du utbildningar som ska att möta kända kompetensbehov i Halland. Med öppna utbildningar menas att utbildningarna erbjuds till alla företag i projektet. Utbildningarna är framtagna för att matcha behov och efterfrågan som många företag uttryckt under genomförda kompetensplaneringar. Utifrån kartläggningen tas utbildningar fram för individer i syfte att stärka deras profil, kunskap och färdigheter, som kan bidra till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Längden på utbildningarna varierar mellan en halvdag till fyra heldagars utbildning. Ämnen såsom ledarskap, marknad och försäljning samt IT och digitalisering är några axplock från framtagna utbildningar.

Företagsspecifika utbildningar

Oavsett bransch och förutsättningar finns ett gemensamt behov av omställning, förnyelse och förändring. Genom att erbjuda företagsspecifika utbildningar kan företag och dess anställda rustas inom de områden och utmaningar som företaget står inför. Här skräddarsyr projektet utbildningar efter behov som kommit fram under kompetensplaneringen för ett specifikt företag. Det innebär en nischad utbildningsinsats mot ett företag och dess personal, där en fördjupad insats tillsammans med handledning erbjuds.

Utbildningsplattform

På utbildningsplattformen läggs utbildningar upp som deltagare i medverkande företag kan anmäla sig till. Utbudet uppdateras och utökas kontinuerligt i takt med att behoven kartläggs.

Projektets utbildningsplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kända kompetensbehov

De utbildningar som erbjuds i projektet efterfrågas på arbetsmarknaden på både kort och lång sikt. Några exempel på områden som nämns inom flera branscher är hållbarhet och klimat, språk, nya affärsmodeller, marknadsföring, webbutveckling, programmering, projektledning, arbetsledning, upphandling, rådgivning och service. Utöver detta nämns även digitalisering och automation ofta.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt