Sök

Butiksägare startade nätverk efter utbildning

Efter att ha gått en gemensam utbildning i digital marknadsföring så startade några företag inom handeln upp ett nätverk för att fortsatt hålla kontakten och byta erfarenheter med varandra. Utbildningen i Kompa Halland gav mer än ny kunskap – deltagarna skapade även nya kontakter som bidragit till gemenskap.

Ullrika Hedberg på nätverksträff tillsammans med två andra butiksägare.

Delade gemensamma utmaningar

Det var under en utbildning i digital marknadsföring som några företag i Halland träffades för första gången och kom i kontakt med varandra. De träffades som deltagare för att lära sig mer om hur de kan planera eller förbättra den digitala marknadsföringen av deras produkter och tjänster. Under utbildningen delade företagen med sig av sina utmaningar och ur liknande situationer fick de till ett värdefullt utbyte där de hjälpte varandra att lösa problem. Utbytet blev så värdefullt att deltagarna på eget initiativ valde att behålla kontakten med varandra efter utbildningen. Sedan dess har de kunnat diskutera utmaningar med varandra och hjälpt varandra att komma fram till olika lösningar. Några av de företag som skapade nätverket är etablerade i Varbergs kommun. Ullrika Hedberg är en av butiksägarna. Hon driver Lolles kläder tillsammans med sin man och enligt henne har nätverket varit mer värdefullt än utbildningarna i sig.

"Att jag skulle hamna i ett nätverk av småföretagare var inget jag förväntade mig när jag anmälde företaget till Kompa Halland. Nätverket har gett mig otroligt mycket och har inneburit att jag kan utbyta idéer och tankar med företagarkollegor samtidigt som jag omsätter all ny kunskap i vardagen."

Ullrika Hedberg, butiksägare till Lolles kläder

Fick kollegor ”på köpet”

Butiksägarna som startat nätverket beskriver att det finns en inbyggd kultur inom handeln där man inte ser på kunderna som gemensamma kunder. De beskriver att man i stället konkurrerar om samma kund och att företagen på så sätt blir slutna mot varandra. I det här nätverket finns inte ett uns av den kulturen företagen emellan, utan här har trösklarna tagits bort och man delar generöst med sig av lösningar med varandra för att slippa uppfinna hjulet igen. Här är kunden allas kund. En av butiksägarna beskriver att de ”fått kollegor på köpet”, att hon som egenföretagare varit stundtals väldigt ensam tidigare, men att nätverket bidragit till gemenskap.

Ett oväntat resultat

Nätverket är ett oväntad men också väldigt uppskattat resultat av att ha gått en utbildning i projektet som lett till något mer. Företagen som startade nätverket beskriver att möjligheten att gå utbildningar i Kompa Halland även skapat forum att mötas på och komma i kontakt med andra företag i Halland. Det beskrivs som minst lika värdefullt som själva utbildningen i sig.

Text och bild: Petra Lindström

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt