Sök

Projektet beviljades

I början av juli kom det glädjande beskedet att Högskolan i Halmstad tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna och TEK Kompetens, får drygt 15 miljoner kronor av Europeiska socialfonden för samverkansprojektet ”Kompa Halland”. Parterna ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Ett 30-tal företag har redan visat intresse. Det övergripande syftet med projektet är att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt