Sök

Vårens utbud

Ledarskap i olika former, mat- och dryckeskunskap samt affärsmodellsinnovation är några exempel på utbildningar som ingår i projektets utbud våren 2021. Utbudet speglar efterfrågan på kompetens från företag som gått med i Kompa Halland och matchar även regionala trendanalyser på bristkompetens inom olika branscher.

Bild på ett uppslag i utbildningskatalogen där utbildningar listas.

Utbildningar under våren

Flera kompetensplaneringar och upphandlingar senare har nu ett utbildningsutbud för våren tagits fram för att möta de behov som uppkommit under kompetensplaneringar med företag. Behoven följer kompetenstrenderna som branscherna står inför och således möter projektet inte bara kortsiktiga behov, utan även efterfrågad kompetens på lång sikt. I utbudet finns ledarskapsutbildningar för medarbetare och chefer, utbildningar inriktade på gästbemötande och service, samt utbildningar för verksamhetsutveckling och digitalisering. Några utbildningar som visat sig vara populära är "Excel för självlärda" och "Digital marknadsföring" vars platser snabbt fyllts på under våren.

Alla utbildningar som erbjuds i projektet finns samlade på projektets utbildningsplattform. Vårens utbud finns även som katalog att bläddra i digitalt. Utöver utbildningarna som syns i utbudet kommer även företagsspecifika utbildningar att genomföras i projektet. Det innebär att utbildningar skräddarsys åt företag för att möta specifika behov.

Deltagarnas omdöme

Efter drygt tjugo genomförda utbildningar i projektet så visar utvärderingar att deltagarna varit nöjda med den utbildning som de har fått. Majoriteten uppger sig vara nöjda med utbildningarna i sin helhet och det framkommer också att deltagarna stärkt sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden, genom att ha utbildat sig. Rekommendationer och fullträffar är kommentarer och uttryck som deltagarna delat med sig av.

– Jag har lärt mig så himla mycket under utbildningen och med allt underlag som jag har fått så kommer jag att kunna gå långt. Skulle rekommendera alla att gå utbildningen, säger en projektdeltagare.

En annan deltagare säger:
– Hade ett direkt och bra utbyte av kursen. Den här var en fullträff för mig personligen!

Med goda omdömen från redan genomförda utbildningar så ser projektledare Nasim Oveissi positivt på vårens utbud och hoppas att företagens anställda kommer ha stor nytta av utbildningarna.

– Projektet erbjuder utbildningar som verkligen efterfrågas och som vi tror kommer göra skillnad för både individens och företagets utveckling, säger Nasim Oveissi.

Övervägande digitala utbildningar

Ambitionen har sedan start varit att blanda digitala och fysiska utbildningar. Under hösten har rådande rekommendationer och smittspridningssituationen gjort att utbildningar som erbjudits har hållits digitalt. Prognosen för våren ser ut att följa samma spår, där utbildningarna i första hand kommer genomföras digitalt. Utbildningarna har trots allt kunnat göra skillnad i fotspåren av pandemins negativa effekter.

– Vi kan se att utbildningar som hållits digitalt har fungerat väldigt bra, även fast vissa utbildningar kanske hade gjort sig bättre med fysiska träffar. Det viktigaste är ändå att vi har kunnat erbjuda utbildningar snabbt för företag med behov, vilket vi har lyckats med, säger Nasim Oveissi, projektledare Kompa Halland.

Läs mer

Utbildningskatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utbildningsplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt