Sök

Om programmet

Alla kurser inom MAISTR ges på distans och undervisningsspråket är engelska. Som deltagare kan du välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Varje kurs ingår i ett av tre spår inom MAISTR: maskininlärning, människocentrerad design samt innovation management.

MAISTR

MAISTR (Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå för dig som är yrkesverksam. Programmet kommer att omfatta totalt 26 kurser där varje kurs är 3, 4 eller 5 högskolepoäng. De första kurserna ges våren 2022 och övriga kurserna utvecklas efterhand. Du kan välja att läsa hela programmet eller enstaka kurser. Programmet är flexibelt och kan genomföras samtidigt som du är yrkesverksam. Det unika med programmet är kombinationen av kurser inom AI, människocentrerad design och innovation management.

Skapat i samarbete mellan akademi och industri

Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Blekinge Tekniska Högskola och RISE är kända för framstående AI-forskning i samarbete med industrin, samt för utbildning inom AI, design och innovation. Mot denna bakgrund beslutade lärosätena att tillsammans utveckla utbildningsprogrammet MAISTR. Programmet består av 26 kurser på avancerad nivå inom områdena AI, design och innovation. Kurserna är anpassade för yrkesverksamma. MAISTR är ett så kallat Expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen. Satsningen stöttas av och utvecklas tillsammans med ett tiotal svenska industripartners.

Alla kurser inom MAISTR listas här på Högskolan i Halmstads webbplats. Ansökan görs via antagning.se via en länk på respektiva kurssida. MAISTR och programmets kurser beskrivs även på en separat webbplats: www.maistr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt