Sök

Utbildning inom produktion och innovation för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder kurser på distans för yrkesverksamma ingenjörer.

Kurser

I kurspaketet Managing Additive Manufacturing for Professional Engineers (MAMPE) ingår fem kurser. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer som vill lära sig mer om innovation och produktion baserat på additiv tillverkning (Additive Manufacturing/3D printing). Kurserna ger en översikt kring teknikområdet additiv tillverkning och fokuserar på de utmaningar och frågeställningar kring affärs- och produktutveckling som företag kan ställas inför. Kurserna startar under hösten 2021. De ges online på engelska och läses i egen takt.

Additiv tillverkning och innovativa affärsmodeller, 2,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Utvecklingsprocesser och additiv tillverkning, 2,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Öppen innovation och additiv tillverkning, 2,5 hp

Introduktion till additiv tillverkning, 2,5 hp

Produktionssystem och additiv tillverkning, 7,5 hp

Mer information om kurspaketet MAMPE

Kurserna inom kurspaketet MAMPE (Managing Additive Manufacturing for Professional Engineers) är framtagna av Högskolan i Halmstad tillsammans med Högskolan i Väst samt experter och användare av additiv tillverkning. Satsningen stöttas av Vinnova.

Kurserna inom MAMPE är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt