Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-07-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vill du påverka framtidens utbildningar?

Högskolans program och kurser är i ständig utveckling. Samverkan med näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer bidrar till förnyelse och det finns en rad samarbetsformer där du som aktör utanför Högskolan kan påverka utbildningars innehåll och form.

Programråd och branschråd

Programråd finns inom alla utbildningar vid Högskolan. Grupperna är brett sammansatta och diskuterar förslag och idéer för att utveckla utbildningen och dess innehåll. För utbildningarna inom data, elektronik, mekatronik och informatik har istället ett gemensamt branschråd satts ihop där representanter för branscherna ingår.

Fadderföretag

Fadderverksamhet innebär att företag eller organisationer samarbetar med samma studenter under längre perioder i utbildningen. Samarbetet innebär att fadderföretagen kan påverka utbildningen genom det praktiska arbetet som bedrivs. Kontakt och mer information om fadderverksamheten finns här.

Lärarutbildningens VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett viktigt inslag i lärarutbildningen. Under 20 veckor får studenterna praktisk erfarenhet av läraryrket. Samarbetet uppmuntrar även yrkesverksamma lärare att bidra till utbildningens kvalitetsutveckling genom föreläsningar och seminarier. Mer information om VFU.

Gästföreläsare

Ett uppskattat inslag på Högskolan är gästföreläsare. Här kan du som yrkesverksam inom närlingsliv, offentlig sektor eller organisation bidra med dina erfarenheter från arbetslivet, vilket ger inspiration och nya infallsvinklar för lärare och studenter.

Mentorskap

Mentorskap innebär att du som yrkesverksam person vägleder studenter utifrån ditt kompetensområde och bidrar med kunskap från arbetslivet. Syftet är att få till stånd ett ömsesidigt utbyte där studenten och mentorn får möjlighet till både yrkesmässig och personlig utveckling. Kontakt och mer information finns här.

Sidan uppdaterad 2015-07-10