Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pris för samverkan och innovation

Högskolan utlyser årligen ett pris för samverkan och innovation i syfte att uppmärksamma framgångar och insatser som har att göra med nyttiggörande, innovation och samverkan.

Priset delas ut till den person eller grupp av personer som har varit särskilt framgångsrik i att – genom samverkan – utveckla och stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning.

Kriterier

Pristagaren utses efter särskilt framgångsrika och uppmärksammade insatser inom något av följande områden, och där studentmedverkan är en särskilt motiverande komponent:

  • långsiktigt har byggt stabila processer och/eller drivit värdeskapande aktiviteter för samverkan/innovation tillsammans med omgivande samhälle.
  • på ett innovationsdrivande sätt har utvecklat utbildning och/eller forskning som har skapat ny kunskap, förståelse och nya lösningar som har implementerats som svar på viktiga samhällsutmaningar.

Nominering

Personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. Nomineringen ska innehålla vilken/vilka av ovanstående kriterier som ligger till grund för nomineringen samt motivering. Det är viktigt att alla ingående delar i det enskilda kriteriet är uppfyllda.

En arbetsgrupp bestående av representanter för Högskolans samtliga akademier tar – utifrån nomineringarna – fram förslag till pristagare. Vicerektor för samverkan, internationalisering och innovation utser vinnaren av samverkanspriset efter arbetsgruppens beredning.

OBS! Det är inte längre möjligt att nominera kandidater!

Karin Weman Josefsson tilldelades Högskolan i Halmstads pris för samverkan och innovation år 2018.

Sidan uppdaterad 2018-11-18