Handledarutbildning för Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Huvudmän har under våren 2018 kunnat söka statsbidrag för insatsen. Denna utbildning genomförs på uppdrag av Skolverket som också har tilldelat platser till denna utbildning.

Information för kursdeltagare

Kurstillfällen

  • 5 juni, kl. 9–16.30, lokal: Q319.
  • 25–26 september, kl. 9–16.30, lokal: Q318.
  • 3–4 december, kl. 9–16.30, lokal: Q318.
  • 25–26 februari 2019, kl. 9–16.30, lokal: Q318.
  • 8 april 2019, kl. 9–16.30, lokal: Q318.

Kom gärna i god tid så att du hinner att registrera dig!

Anmälan

OBS! Inför varje utbildningsträff ska varje deltagare göra en anmälan. Anmälningsformulär kommer att finnas på denna kurssida. Anmälan ska göras för att vi ska planera undervisning på bästa sätt med tanke på grupper samt för att kunna beräkna fika och middag.

Fika/lunch

I utbildningen ingår fika och luncher. Vid tvådagarsträffar erbjuds även middag kl 17 efter första kursdagen som intas på campusområdet.

Intyg och närvaro

Alla deltagare i handledarutbildningen får ett skriftligt intyg efter sista utbildningstillfället. För att få intyget krävs 75 procents närvaro.

Information och kommunikation

Kurshemsida kommer att används för uppgifter och information samt ger möjlighet till kommunikation inom respektive basgrupp.

Litteratur

Den litteratur, främst i form av artiklar, som kommer att förekomma under kursen och behandlas i seminarier tillhandahålls vid de olika träffarna. Länkar till artiklar kommer att läggas på kurswebbsida och meddelas under kursen.

Material från kurstillfälle 5

uppdaterad

2019-12-12

Kontakt

Dela

Kontakt

Relaterat

Kursansvarig:
Johanna Bengtsson
johanna.bengtsson@hh.se


Ing-Marie Svantesson
ing-marie.svantesson@hh.se


Uppdragsansvarig:
Carina Haraldsson
carina.haraldsson@hh.se


Hitta till Högskolan i Halmstad