Språktoberfesten

Vi planerar för fullt för Språktoberfesten hösten 2021 som kommer att genomföras under en dag vecka 44.

Dagen kommer att bestå av ett antal föreläsningar med forskare inom området ”fake news” . ”Fake news” är ett mångsidigt, mångfacetterat och aktuellt ämne. Temat kommer att beröras och problematiseras utifrån flera olika perspektiv och kopplas till aktuell forskning.

Mer information om dagen och föreläsare kommer löpande att uppdateras på denna sida.

uppdaterad

2020-12-22

Kontakt

Dela

Kontakt