Språktoberfesten

Språktoberfesten den 29 oktober 2019 är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Temat för i år är ”Svenska i en mångspråkig kontext”.

Språktoberfesten den 29 oktober 2019

Regionalt utvecklingscentrum, Högskolan i Halmstad

Årets tema: Svenska i en mångspråkig kontext

En kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk som undervisar i årskurs 7–9, gymnasium och vuxenutbildning. Fyra forskare inom svenska språket och en författare kommer att föreläsa inom temat under dagen. En dag för dig som ämneslärare för kompetens­påfyllnad och kollegial samvaro!

Dagen är kostnadsfri för dig som är anställd hos en arbetsgivare som har samarbetsavtal med RUC.

Föreläsare:

  • Staffan Nyström – professor i nordiska språk, Uppsala universitet
  • Maria Lim Falk – fil. doktor i nordiska språk, Stockholms universitet
  • Johan Järlehed – universitets lektor spanska, Göteborgs universitet
  • Richard Melkersson – universitetslektor, Högskolan i Halmstad
  • Lotta Fritzdorf & Johan Rosenlind, manusförfattare till tv-serien "Vår tid är nu"

Program

8.00–8.30 Registrering

8.30–9.30 Rickard Melkersson, universitetslektor, Högskolan i Halmstad:
”Bränvinet talar” – om svenskans mångspråkiga förflutna

9.40–0.15 Fika

10.15–11.15 Maria Lim Falk, universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet:
"Hästar, frelare och kollegialt lärande" - utmaningar för svenskämnena

11.15–12.15 Staffan Nyström, professor i nordiska språk, Uppsala universitet:
”Burma eller Maymar, Beijing eller Peking, Belarus eller Vitryssland?” – vem bestämmer egentligen om ortsnamnen?

12.15–13.30 Lunch

13.30–14.30 Johan Järlehed, docent och lektor i spansk språkvetenskap, Göteborgs universitet:
”Språk, segregation och gentrifiering i Göteborg”

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Lotta Fritzdorf & Johan Rosenlind, manusförfattare till tv-serien ”Vår tid är nu”

Sista anmälningsdag är den 29 september klockan 23.59.

uppdaterad

2019-09-21

Kontakt

Dela

Kontakt