Första- och andraspråksinlärning

Vad kan hjärnstudier lära oss om första- och andraspråksinlärning? Lärare oavsett skolform är allmänt kända för att vara idémaskiner vad gäller att utveckla olika metoder för att förbättra barnens och elevernas inlärning. Däremot saknar många lärare en förståelse för och kunskap om varför olika metoder fungerar bättre än andra och när olika metoder kan förväntas att fungera bättre eller sämre.

Målet med föreläsningen är därför att förmedla mer baskunskap om hur hjärnan fungerar speciellt vid språkinlärning och hur andraspråksinlärning utvecklas mer generellt. På detta vis kommer sanningar och myter om hjärna och flerspråkighet presenteras och diskuteras med lyssnarna. Dessutom kommer kunskaper om hur hjärnan fungerar vid inlärning av språk relateras till arbetet i olika skolformer. I föreläsningen kommer det även att framgå hur modersmålsundervisning stöttar andraspråksinlärningen av svenska. Vi kommer under det följande seminariet att fortsätta våra diskussioner om bland annat vad man som pedagog kan göra när man inte har tillgång till modersmålslärare i verksamheten.

Föreläsare

Annika Andersson, arbetade som förskollärare i Sverige och Australien innan hon doktorerade i psykologi med kognitiv neurologisk inriktning i USA. Hennes fokus som förskollärare och som forskare ligger på språkinlärning, specifikt andraspråksinlärning. Hon har forskat på både barns och vuxnas andraspråksinlärning genom att undersöka hur hjärnan bearbetar ett första- och ett andraspråk. Hon innehar en position vid Linnéuniversitetet i Växjö som universitetslektor i svenska som andraspråk. Där utbildar hon lärare för alla åldrar (förskola till och med gymnasium), lärare i svenska som andraspråk (SvA) och lärare i svenska för invandrare (Sfi) i språkinlärning.

Målgrupp

Lärare/pedagoger i förskola/grundskola/grundsärskola/gymnasium, rektorer, skolbibliotekarier, bibliotekarier och modersmålslärare.

Tid och plats

23 september 2019, 9.00–10.30, Sal: Bærtling , Hus J (Visionen), Högskolan i Halmstad

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 september klockan 23.00.

Föreläsningen är kostnadsfri. Om förhinder uppstår ber vi dig meddela återbud så att andra kan få chansen att delta.

Varmt välkomna!

uppdaterad

2019-06-18

Kontakt

Dela