Naturvetenskap i boksamtal

I förskola förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Att använda barnböcker för lärande innefattar att beakta vad (vilket innehåll) barnen ska lära sig om, vilket påverkar hur (med vilka metoder) innehållet lyfts fram i boksamtal.

I föreläsningen ges exempel på hur undervisning med bland annat kontrastering och undersökande boksamtal kan göra naturvetenskap i barnböcker synlig för barn.

Föreläsare

Anna Backman tog 2018 licentiatexamen i forskarskolan FoRFa och är nu doktorand i forskarskolan CUL på Göteborgs Universitet. Från och med februari 2019 arbetar hon även som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Publikationer:

Backman, A. (2018). Med ljus på boksamtal om skugga. (Licentiatuppsats). Göteborg: institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Backman, A. (2018). Naturvetenskap i boksamtal. Skolverket: Läs-, skriv- och språkutveckling.

Målgrupp

Pedagoger/lärare i förskola, förskoleklass samt för de yngre åren i grundskolan/grundsärskolan, rektorer, skolbibliotekarier och bibliotekarier.

uppdaterad

2020-06-22

Kontakt

Dela