Sök

Designstudio hälsa, våren 2018

Min mentor

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Connected Homecare

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Färdtjänst är i dag en stor del av brukares vardag, men problem uppstår när transparensen i tjänsten sviktar, vilket leder till att resenärer blir tvingade att vänta i ovisshet på färdtjänstbilen. Med en digital bokningsfunktion där färdtjänst­bilar går att följa kan resenärer och dess anhöriga känna sig trygga i bilens ankomsttider. Projektet utfördes på uppdrag av Inclose Solutions AB.

Projektdeltagare: André Carlsson, Frida Larsson, Abdullah Salman, Felicia Stocklassa och Oliver Weberg.

Från vaggan till graven

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Digitalt demensstöd

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Vi fick i uppdrag av Geras Solutions att utvärdera och undersöka de befintliga funktionerna i en applikation som de håller på att utveckla. Applikationen innehåller ett digitalt bedömnings­test för att se om du visar symptom för demens. Efter undersökning och utforskningfasen insåg vi att de anhöriga bör och vill vara involverade under användarprocessen vilket vi försökte att lösa med olika designlösningar.

Projektdeltagare: Emil Bergström, Fanny Stray, Malin Jademyr och Erik Nguyen.

Trixxa

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Spelidé

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

Problemet i vårt uppdrag är att det finns få tjänster som är till för att träna på kommunikation och oskrivna regler i sociala sammanhang för vuxna människor med autismspektrumtillstånd. Vi utvecklade ett koncept där man har en karaktär som går runt i en värld. I världen kan man chatta med andra spelare men även utföra olika uppgifter som handlar om sociala sammanhang.

Projektdeltagare: Petra Ahlqvist Nilsson, Tove Ahlström, Minna Danielson, David Eriksson och Hanna Kron.

Saluta

Uppslagen anteckningsbok med olika tecknade företagsrelaterade ikoner, hand som håller i penna. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela