Sök

Designstudio smarta samhällen, våren 2021

HPI – Smart Societies

Skärmbild över en tjänst som mäter hälsa, olika värden visas i gult och grönt.

Connect

Skärmbild från webbsida med närbild på schackpjäser, texten "Matchkväll" står under bilden.

Njord Medtech

Illustration av en sjukhussal med medicinsk utrustning.

I detta projektet undersöks hur ett digitalt verktyg kan underlätta beslutsfattandet för nya investeringar till sjukvården. Designlösningen innefattar en iteration av Atles produktsida baserat på processens insikter samt en ny funktion vilket genererar en PDF som framhäver Atles påverkan. PDF:n anpassas efter de uppgifter som användaren fyller i om sin avdelning.

Projektdeltagare: Isak Petersson, James Holmgren, Jenny Lindgren, Hampus Isebring och Lisa Karlsson.

Share Express

Skärmbild på en animerad karta med hus, vägar, järnvägar och fordon.

OSMaaS är ett forskningsprojekt som arbetar med framtidens mobilitet. Vår roll i projektet har varit att skapa ett diskussionsunderlag som tar helheten av en mobilitetstjänst i åtanke. Vi har valt att utreda frågor rörande trygghet, förtroende och seamless switching. Utifrån detta har vi utformat en komplett workshop att utföra med intressenter.

Projektdeltagare: Saga Isebring, Nicki Lindqvist, Christoffer Sahlin, Daniel Blücher och Melos Bunjaku.

OSMaaS – Carbon Credits & Transport

Kollage med tre mobilskärmbilder som visar en tjänst för reseplanering.

Projektgruppen har skapat en travel assistant samt en betalningsfunktion som ska kunna implementeras i samhället år 2040. Enligt en framtidsvision ska valutan i samhället vara Carbon Credits som är klimatkompenserad koldioxid. Projektet har gått ut på att undersöka hur användarna upplever trovärdighet samt vilka funktioner som behövs för att användaren ska kunna känna sig säker.

Projektdeltagare: Oscar Lagervall, Amanda Eriksson, Sebastian Lau, Sanna Nygren och Ali Hadi.

Via Viridi – verktyg för livscykelanalys

Illustration av pusselbitar som formar en cirkel med människor som befinner sig runt om.

Vi har i samarbete med företaget Via Viridi skapat ett verktyg som underlättar och effektiviserar för företag att göra dataöverlämning i syfte att skapa livscykelanalyser. Vårt koncept bygger på tydlig kategorisering, anpassningsbarhet samt att få konstant hjälp genom processen.

Projektdeltagare: Johan Lorentz, Julia Forssén, Arvid Gulinoch Ida Melander.

Halland Supper

Vit bakgrund med en symbol med bestick och texten "Halland Supper – explore dining in a new way".

Uppdraget var att skapa en digital tjänst för kommunikation med kund före, under och efter besöket. De tre koncept som levererades har som syfte att skapa en känsla av tillit, spänning, natur och lyx samt öka kundens kunskap om hållbarhet för att främja en hållbar livsstil.

Projektdeltagare: Elin Johnsson Ahlén, Gudni Bjarnason, Linnéa Ivetorn, Kajsa Palmén och Sebastian Kjernholm.

uppdaterad

Kontakt

Dela