Sök

Konferens för lokala VFU-ledare på övningsförskolor

Välkommen till en tvådagars konferens på Hotell Skansen i Båstad!

Måndag 15 november kl 9.00–17.00

Inledning (Anki & Gun)

TEMA 1: Introduktion och inspiration inför analys av egen undervisning (Anki)

KAFFE 10.00-10.30

TEMA 1: Analysarbete i grupp 1-8 med hjälp av de tre dimensionerna; vad, hur, när. Alla tar med en utvald filmsekvens på egen undervisning (3 min). Välj en sekvens där ni själva finns med och där de tre dimensionerna är relevanta att använda.

LUNCH 12.30-13.30

TEMA 1: Summering och lärdomar inför fortsatt arbete med analys av undervisning nästa termin.

KAFFE ca 15.00-15.30

TEMA 2: Handlingsplaner inledning (Anki):

Alla förbereder sig innan genom att läsa 3-4 handlingsplaner varav minst en från egen grupp. När ni läser: Sök efter tecken på kvalitet och generella förbättringsförslag inför bearbetning nästa läsår.

TEMA 2: Summering och lärdomar mot egen förskola och huvudmannanivå inför uppdatering av HP hösten 2022.

AVSLUT 17.00, därefter bad och rekreation

Samling till middag kl 19.00

Tisdag 16 november kl 8.30–15.00

Inledning av dagen (Karin & Gun)

TEMA 3: Svåra samtal

8.30-11.20 (inkl. kaffepaus) Introduktion av ”svåra samtal” (Karin).

Arbete med svåra samtal i grupp 1-8. Skriv egna lärdomar i BOX-note. Summering och lädomar i helgrupp inför fortsatt arbete med svåra samtal nästa termin.

TEMA 4: Underlag till VI-dagar

11.30-11.45: Introduktion av analysmodell i form av fyrfältare för underlag till VI-dagar (Lotte).

Tre pass för att bearbeta underlag för VI-dagar med inspel av tre lärare från HH total 40 minuter. Inspel (10 min), samtal i grupp (20 min), återkoppling från grupperna (10 min).

Pass 1: 11.50-12.30 Anniqa och Kalle arbetar parallellt med två halvgrupper
LUNCH 12.30-13.30
Pass 2: 13.30-14.10 Anniqa och Kalle arbetar parallellt med två halvgrupper
Pass 3: 14.15-14.55 Lotta avslutar med hela gruppen

AVSLUT 15.00 – tack och hejdå (Gun & Lotte)

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 oktober klockan 23.59.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt