Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bli ett fadderföretag

Ett viktigt inslag i ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Halmstad är kontakter med näringslivet och regionens företag. Genom att studenterna har kontakt med fadderföretag får de ökad förståelse för företagens verksamhet och miljö och sin egen yrkesroll.

Fadderverksamheten ger företag tillgång till Högskolans kunskap och kompetens samt ett tillfälle att få uppdrag utförda utifrån egna behov och önskemål. Dessutom får företag en möjlighet att visa upp den egna verksamheten och säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Sidan uppdaterad 2008-12-17