Sök

Nätverk på uppdrag av Skolverket

SamLär driver nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverken ingår representanter från kommunala och fristående skolverksamheter.

Nätverk för kommunal vuxenutbildning med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända och flerspråkiga elever

SamLär leder i nätverksform, på uppdrag av Skolverket, processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med särskilt fokus på nyanlända och flerspråkiga elever i kommunal vuxenutbildning.

Syftet är också att utveckla samverkan mellan huvudmän i syfte att höja kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten.

Ansvariga:

Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

SamLär leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Samordnarna finansieras av Skolverket och ska stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Ansvariga:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt