Sök

FMC projekt Sharging

Sharging är ett innovationsprojekt med målet att utveckla en tjänst som underlättar för hushållen att erbjuda laddning till elbilförare via en digital plattform. Ordet sharging är en kombination av engelskans ord för ”share” och ”charge”, det vill säga dela och ladda.

Vill du vara med i projektet? Kontakta oss!

Utmaningen

Logga Sharging

I dag finns det en utmaning med övergången från diesel och bensin till elektricitet, särskilt utanför större städer, eftersom laddningsinfrastrukturen ännu inte har utvidgats tillräckligt. Genom att bygga en tjänst baserad på en befintlig infrastruktur och därmed göra den allmänt tillgänglig kan övergången underlättas. Den identifierade utmaningen är att bygga tjänsten med en hållbar affärsmodell. Projektet Sharging kommer också att undersöka metoder inom affärsdesign för att bättre förstå och validera hypoteser om vad som gör en tjänst framgångsrik eller inte.

Sharging utgör ett innovationsprojekt på Future Mobility Center och är en fortsättning på en förstudie finansierad av Vinnova.

Future Mobility Center (på engelska)

Vill du delta i projektet?

Representerar du en elbilstillverkare, elleverantör, försäkringsbolag, logistikföretag, varuhus eller någon annan smart spelare som ser er plats i detta? Delta i projektet och bidra med din kunskap och insikt. Det kostar bara er egen tid, men ni kan vinna en ledande marknadsposition. Vårt mål är att vara klar med plattformen för marknaden redan om två år.

  • Projektperiod: 2021-04-01 till 2023-03-31
  • Projektfinansiering att sökas från Vinnova den 7 december, 2020
  • Involverade partner: Polestar, RISE, fler kommer inom kort

I november 2020 hölls ett antal informationsmöten och en workshop för intresserade projektdeltagare.

För mer information om projektet Sharging, kontakta Richard Bunk, ansvarig för Future Mobility Center (FMC) vid Högskolan i Halmstad:

Richard Bunk, (e-post)

Sharging är ett innovationsprojekt med målet att utveckla en tjänst som underlättar för hushållen att erbjuda laddning till elbilförare via en digital plattform. Ordet sharging är en kombination av engelskans ord för "share" och "charge", det vill säga dela och ladda.

uppdaterad

Kontakt

Dela