Sök

Hallands idrottsakademi

Hallands idrottsakademi (HiA) är en samverkansplattform för forskning, utveckling, utbildning och samverkan med omgivande samhället vid Högskolan i Halmstad. En grundläggande tanke med HiA är att skapa gränsöverskridande möten mellan akademi, organisationer, företag och andra intressenter som vill utveckla idrotten i Halland.

Hallands idrottsakademi vill:

  • Öka attraktionskraften för idrott vid Högskolan och i det omgivande samhället
  • Fungera som en plattform för möten mellan akademi och verksamheter med fokus på utvecklingsfrågor inom idrotten
  • Genom samverkan utveckla idrottsrelaterad forskning och utbildning vid Högskolan
  • Sprida kunskap om aktuell forskning inom idrottsområdet
  • Bevaka regionala, nationella och internationella frågor inom idrottsområdet

Forskning

Den idrottsrelaterade forskningen bedrivs framför allt inom Akademin för hälsa och välfärd (HOV) samt inom Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH).

Utbildning

Vid Högskolan bedrivs flera idrottsrelaterade utbildningar och många av våra lärare är också verksamma inom Hallands Idrottsakademi. Här finner du länkar till utbildningar. Ta kontakt med respektive kurs- eller utbildningsansvarig om du vill ha närmare information om utbildningarna.

Grundnivå:

Avancerad nivå:

Forskarutbildningsnivå:

Fotbollsspelare som spelar match på en fotbollsplan. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela