Sök

Förbättrad vård

Målet med HDC är att bidra till utvecklingen av informationsdriven vård. Informationsdriven vård innebär att AI och dataanalys används för att dra slutsatser om insamlad hälsodata.

Illustration with dots, going from data to change.

En generell illustration av hur data kan översättas till förändring genom att använda AI och maskininlärning. Inom vården kan denna förändring leda till ett ökat värde för patienten samt en förbättrad och effektivare vårdleverans.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt