Sök

Om HDC

Health Data Centre (HDC) är ett industriellt forskningscentrum som kopplar samman artificiell intelligens och maskininlärning med hälsodata. Fokus är att utveckla området informationsdriven vård för en förbättrad hälso- och sjukvård.

Högskolan i Halmstad har som mål att, tillsammans med Region Halland, utveckla en ledande europeisk kompetensnod för informationsdriven vård.

– Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor för forskning vid Högskolan i Halmstad.

Vårt uppdrag

Health Data Centre:

  • Möjliggör samarbete mellan experter över disciplin- och organisationsgränser. Forskare – hälso- och sjukvårdsorganisationer – företag.
  • Tillhandahåller en teknisk plattform för att hämta, lagra och analysera hälsodata på ett säkert sätt.
  • Genomför forskningsprojekt där AI tillämpas på hälsodata för att ge djupare insikter till hälso- och sjukvårdsorganisationer och företag.

Tre nyckelkomponenter

Health Data Centre bygger på ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och hälsoteknikföretaget Hallandia V.

  • Högskolan i Halmstad bidrar med forskningskompetens (AI, dataanalys, hälsoinnovation etc)
  • Region Halland tillför hälsodata efter överenskommelse samt klinisk expertis
  • Hallandia V tillhandahåller dataplattformen SHAARPEC samt projekt- och datahantering

Informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad

Health Data Centre är en del av Högskolans satsning på informationsdriven vård som görs i samarbete med Region Halland. Andra delar inom informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad:

CAISR Health är finansierad av KK-stiftelsen och är en forskningsprofil inom informationsdriven vård för forskning och utveckling av AI-verktyg och hur dessa kan implementeras i vården. www.hh.se/caisrhealth Länk till annan webbplats.

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system, CAISR, är ett forsknings- och utbildningscentrum för AI vid Högskolan i Halmstad. CAISR har två huvudinriktningar – informationsdriven vård samt intelligenta fordon och prediktivt underhåll. www.hh.se/caisr Länk till annan webbplats.

Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på informationsdriven vård. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, halländska kommuner och regionens näringsliv. www.leapforlife.se Länk till annan webbplats.

Hälsoinnovation är ett tvärvetenskapligt fokusområde för utbildning och forskning. Fokusområde Hälsoinnovation är ett av Högskolans två fokusområden. www.hh.se/healthinnovation Länk till annan webbplats.

Informationsdriven vård vid Region Halland

Centrum för informationsdriven vård (CIDD) är en virtuell enhet vid Region Halland som stödjer användningen regionens hälsodata samt ansvarar för dataplattformen RIHP. Data används både för forskning och vårdutveckling & övervakning.

CIDD implementerar också vårdkostnader (Patient Encounter Costing, PEC), genererar processanalyser och möjliggör forskning.

Pågående satsningar inom Region Halland, bland annat i relation till CIDD:

  • Demokratiserande data – genom ”dashboard” presenteras skräddarsydd data för olika aktörer inom sjukvården för att stödja deras arbete.
  • Patientrapportering – inkludera patientrapporterade resultatmått (PROM) och patientrapporterade upplevelsemått (PREM) som en del av patientinformationen.
  • Utveckla en datadriven innovations- och samarbetsnod (under uppbyggnad).

uppdaterad

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt