Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pernilla NilssonResearch environment:
arrow EIS - Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research
arrow FULL - Research on Education and Learning within the Department of Teacher education


Links:
arrow Research, projects and publications

Publications:
arrow Registered publications in DiVA


 • Article in journal
 • Nilsson, Pernilla, Pelger, Susanne (2015). Popular science writing to support students’ learning of science and scientific literacy. Research in science education. (In press) View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Kullberg, Angelica, Runesson, Ulla, Vikström, Anna, Marton, Ference, Häggström, Johan (2015). Teaching one thing at a time or several things together? – Changes in teachers’ ways of handling mathematics and science content in the classroom. Teachers and Teaching : theory and practice. (In press) View detailed record in DiVA link to external website
 • Lindwall Ehrnlund, Malin, Nilsson, Pernilla (2015). What Matters? – Using Students’ Learning Needs as a Driving Force for Mathematics Teachers’ Pedagogical Decisions and Changed Teaching Actions. . (Submitted) View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2014). When Teaching Makes a Difference : Developing science teachers´ pedagogical content knowledge through learning study. International Journal of Science Education, 36 (11), pp. 1794 - 1814. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2013). Developing a scholarship of teaching in engineering : Supporting reflective practice through the use of a critical friend. Reflective Practice, 14 (2), pp. 196 - 207. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2013). Catching the moments – Coteaching to stimulate science in the preschool context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education. (In press) View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Loughran, John (2012). Exploring the development of pre-service elementary teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Science Teacher Education, 23 (7), pp. 699 - 721. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2012). What do we know and where do we go? : Formative assessment in developing student teachers´ professional learning of teaching science. Teachers and Teaching : theory and practice, 19 (2), pp. 188 - 201. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Van Driel, Jan (2011). How will we understand what we teach? : Primary student teachers´ perceptions of their development of knowledge and attitudes towards physics. Research in science education, 41 (4), pp. 541 - 560. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Van Driel, Jan (2010). Teaching together and learning together - Primary science student teachers’ and their mentors’ joint teaching and learning in the primary classroom. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, 26 (6), pp. 1309 - 1318. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2010). Capturing the complexity of practice : A self-study in the context of engineering education. Studying Teacher Education : journal of self-study of teacher education practices, 6 (2), pp. 187 - 200. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2009). From lesson plan to new comprehension : Exploring student teachers’ pedagogical reasoning in learning about teaching. European Journal of Teacher Education, 32 (3), pp. 239 - 258. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2008). Teaching for understanding : The complex nature of pedagogical content knowledge in pre-service education. International Journal of Science Education, 30 (10), pp. 1281 - 1299. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2008). Primary science student teachers’ and their mentors’ joint learning through reflection on their science teaching. Journal of Science Teacher Education. (Submitted) View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2008). Recognizing the needs - Student teachers´ learning to teach from teaching. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 4 (1), pp. 92 - 107. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Nilsson, Pernilla (2005). Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 1 (1), pp. 58 - 69. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Nilsson, Pernilla (2005). The amusement park as a learning context of physics. Haushalt und Bildung, 82 (2), pp. 17 - 24. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla . Making PCK explicit – Capturing science teachers´ changing Pedagogical Content Knowledge (PCK) in the science classroom. International Journal of Science Education. (Accepted) View detailed record in DiVA link to external website
 • Book
 • Nilsson, Pernilla (2012). Att se helheter : Naturvetenskapligt perspektiv. Fritzes, Stockholm. 115 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Chapter in book
 • Nilsson, Pernilla (2015). Primary/Elementary Science Teacher Education. Encyclopedia of Science Education. Springer Netherlands, Dordrecht. P. 776 - 781. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Loughran, John (2013). Formative assessment in learning to teach science. Valuing assessment in science education : Pedagogy, curriculum, policy. Springer Netherlands, Dordrecht. P. 325 - 345. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Loughran, John (2012). Developing and assessing professional knowledge as a science teacher educator : Learning about teaching from student teachers. Self-Study in Science Teaching and Science Teacher Education. Springer Netherlands, Dordrecht. P. 121 - 138. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2012). From Concept to School Practice : Professional Learning for Sustainable Change in the Primary Science Classroom. Teacher learning that matters : International perspectives. Routledge, New York, NY. P. 235 - 252. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2012). Ämnesdidaktik i lärarutbildningen. Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning. Studentlitteratur, Lund. P. 150 - 172. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2011). Why Does Scientific Literacy Matter in Primary Schools? : Reflections on the OLGC experience. Scientific Literacy Under the Microscope : A Whole School Approach to Science Teaching and Learning. Sense Publishers, Rotterdam. P. 127 - 137. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2010). From theoretical explanation to practical application : Coteaching in a pre-service primary physics course. Coteaching in International Contexts : Research and practice. Springer, Dordrecht. P. 219 - 239. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2006). Trainee Teachers´ Reflection — A process study from preparation to a metacognitive experience. Towards research-based science teacher education. Shaker Verlag, Aachen. P. 53 - 64. View detailed record in DiVA link to external website
 • Conference paper
 • Nilsson, Pernilla (2012). Developing and assessing pre-service primary science teachers’ PCK through CoRes. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2011). Formative interaction in learning to teach science. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2011). Exploring the use of slowmotion as a way for preservice teachers to represent biological and social aspects of reproduction. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Loughran, John (2010). Understanding and Assessing primary science student teachers´ Pedagogical Content Knowledge. NARST 2010 Annual Conference : presentation abstracts. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2010). Breaking the walls : supporting reflective practice in engineering education through the use of a critical friend. Navigating the public and private : Negotiating the diverse landscape of teacher education. P. 188- 191. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2010). Understanding and assessing science student teachers´ contemporary pedagogical content knowledge. 20th Symposium on Chemistry and Science Education : Implications from Science Education Research for Orientation, Strategies and Assessment - Program, Abstracts and Information. P. 111- 122. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Van Driel, Jan H. (2009). How will we understand what we teach? : Primary student teachers´ perceptions of how to develop subject matter knowledge and a positive attitude towards physics. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Johansson, Hans, Högberg, Dan, Arén, Björn, Söderström, Eva, Chibba, Aron (2009). Distribuerad case-metodik i ingenjörsutbildningen. 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar : 2-3 december 2009 på Lunds Tekniska Högskola. P. 71- 73. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2009). From theory to practice : Coteaching as a way to promote primary science student teachers´ learning in physics. ESERA conference 2009, Istanbul, Turkey : Book of Abstracts. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2009). Learning to teach and teaching to learn : Student Teachers´ teaching concerns for learning to teach primary science. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Van Driel, Jan (2008). Do we dare to teach physics? - Primary science student teachers´ development of subject matter knowledge and a positive attitude towards physics. Proceedings of ECER 2008, From Teaching to Learning?. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Nilsson, Pernilla, Van Driel, Jan (2008). Experienced Primary Teachers’ and Primary Science Student Teachers’ Collaborative Learning Through Reflection on Their Science Teaching. 2008 NARST Annual International Conference Program Book. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2008). What do we need to learn? : Student Teachers´ Teaching Concerns for Learning to Teach Primary Science. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Van Driel, Jan (2007). Experienced primary teachers’ and primary science student teachers’ collaborative learning through reflection on their science teaching. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2007). Teaching for understanding – The complex nature of PCK in pre-service education. ESERA 2007 : European Science Education Research Association, International Conference in Malmö, Sweden, August 21-25, 2007. P. 120- 120. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2006). Trainee Teachers’ Reflection : A process study from preparation to a metacognitive experience. Towards Research-based Science Teacher Education : Proceedings of the 18th Symposium on Chemical and Science Education held at the University of Bremen, 15-17 June 2006. P. 53- 64. View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2006). Student Teachers’ Reflection : From a Preparation of the lesson to a metacognitive experience. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla, Pendrill, Ann-Marie, Pettersson, Håkan (2005). En jämförande studie av olika elevgruppers förståelse av accelerationsbegreppet. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2005). Student teacher's learning of physics in the collision of discourses. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Nilsson, Pernilla (2005). Att skapa kunskap i fysik genom mötet mellan diskurser : En studie av lärarstudenters kommunikation och reflektion i fysikundervisningen. . View detailed record in DiVA link to external website
 • Doctoral thesis, comprehensive summary
 • Nilsson, Pernilla, (2008). Learning to teach and teaching to learn : primary student teachers' complex journey from learners to teachers. Diss. (summary). Norrköping : Norrköping : Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, 2008. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
 • Report
 • Rögnvaldsson, Thorsteinn, Brink, Joachim, Florén, Henrik, Gaspes, Verónica, Holmgren, Noél, Nilsson, Pernilla, Olsfelt, Jonas, Svensson, Bertil, Ericsson, Claes, Gustafsson, Linnea, Hoveskog, Maya, Hylander, Jonny, Jonsson, Magnus, Nygren, Jens, Rosén, Bengt-Göran, Sandberg, Mikael, (2014). ARC13 : Assessment of Research and Coproduction : Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013. Halmstad University Press, Halmstad. 110 p. View detailed record in DiVA link to external website [ Download fulltext ]
Image of Pernilla Nilsson

Contact information
Department / Unit:
Chancellery

Building / Room:
Building H / 317

Phone:
+46 (0) 35 16 75 52

Mobile:
070-835 27 72

E-mail:

Department / Unit:
School of Education, Humanities and Social Sciences

Building / Room:
Building Q / 228

Phone:
+46 (0) 35 16 77 68

Mobile:
070-835 27 72

E-mail:

Updated 2014-04-28