Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tidiga produktutvecklingsfaser (Design)

Inom området Tidiga produktutvecklingsfaser (Design), håller man på med att bygga upp nätverk och samarbeten som syftar till att inleda forskning kring samverkan mellan traditionell produktutveckling och design i små och medelstora företag.

Inom området Tidiga produktutvecklingsfaser (Design), håller man på med att bygga upp nätverk och samarbeten som syftar till att inleda forskning kring samverkan mellan traditionell produktutveckling och design i små och medelstora företag.

Den satsning på forskning inom design kommer ytterligare öka samverkan med näringsliv och samhälle då en del i forskningen kommer att vara upprättandet av en ny verksamhet i samverkan mellan företag, region Halland och högskolan kallad "Design Halland" med många externa kontakter med främst regionens näringsliv som huvudkomponent.

Maskinteknisk produktframtagning kommer även att undersöka möjligheterna att inleda student och lärarutbyte inom ramen för Tidiga produktutvecklingsfaser - Design. Här kommer kontakter med University of Kansas (USA) och University of Huddersfield (UK)länk till annan webbplats samt Umeå Universitetlänk till annan webbplats att främst att beaktas.

Inom området Tidiga produktutvecklingsfaser (Design), skapas nätverk och samarbeten som syftar till att inleda forskning kring samverkan mellan traditionell produktutveckling och design i små och medelstora företag. 
 
Samarbetet med Jönköping har vidareutvecklats och ett gemensamt laboratorium kring kvantifiering av färg och glans hos ytor etablerades under 2008.  Ett nytt forskningsområde "FeelSURF"har skapats här.
 
på initiativ från Region Halland deltar och stöttar Maskinteknisk Produktframtagning arbetet med Stiftelsen Svensk Industridesigns (SVID) lokalkontor i Halland — Design i Halland. Det syftar till att stärka Designs roll i regionens näringsliv och på sikt öka kvalitet och attraktion hos maskintekniska utbildningar vid Högskolan i Halmstad.
Sidan uppdaterad 2008-04-22