Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Halmstad School of Innovation (HSI)

Halmstad School of Innovation (HSI) innebär en ny typ av utbildning med fokus på lärosätets och samarbetspartnerns strategiska utveckling och konkurrenskraft.

Individuell kompetensutveckling av nyckelpersoner i organisationen förenas i programmet med framtida kompetensförsörjning och långsiktig såväl affärsmässig som innovativ utveckling.

Syftet är att utveckla varje deltagares innovationsförmåga.

Resultatet av detta kompetensutvecklingsprogram är fler innovationer, ökad innovativ förmåga och ökad förmåga att vara strategiskt ledande i framtida innovationsprojekt.

Det integrerade arbetssättet syftar till att främjar bestående utvecklings- och forskningskontakter mellan organisationer och Högskolan.

Expertkompetensområden

Högskolan i Halmstad innehar examensrättigheter inom en mängd olika ämnesområden. Expertkompetensområden och forskarutbildningsrättigheter finns inom:

 

ICECAP

Halmstad School of Innovation drivs idag som ett delprojekt inm ramen för Vinnovas satsning på kunskapstrianglen och projektet ICECAP.

Sidan uppdaterad 2016-09-09