Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

MBA - Halmstad School of Innovation (HSI)

Expertkompetens för innovation

Halmstad School of Innovation (HSI) erbjuder en ny typ av MBA utbildning där fokus i högre grad än vad traditionella MBA-utbildningar gör även inriktar sig på företagets strategiska utveckling och konkurrenskraft och inte enbart individens ledarskapsutveckling. Individuell kompetensutveckling av nyckelpersoner i företagen förenas i programmet med företagens framtida kompetensförsörjning och långsiktiga såväl affärsmässiga som innovativa utveckling.

Syftet är att utveckla varje deltagande företags innovationsförmåga genom ett "utvecklingspaket" innehållande två integrerade projekt:

 • Ett kompetensutvecklingsprojekt - för att stärka innovationsledningsförmågan hos en eller flera nyckelpersoner i företaget
 • Ett innovationsprojekt - för utveckling av nya produkter och tjänster inom företaget

Samtidigt som nyckelpersoner går olika kompetensutvecklingsmoduler i exempelvis innovationsledning, kommersialisering av innovationer, affärsutveckling och internationalisering driver de, i samarbete med Högskolan och dess partner, ett innovationsprojekt där en ny eller förbättrad produkt, tjänst, process eller affärsmodell tas fram.

Resultatet av denna produkt- och kompetensutvecklingsprogram är fler innovationer, ökad förmåga att kommersialisera innovationer på globala marknader och ökad förmåga att vara strategiskt ledande i framtida innovationsprojekt. Det integrerade arbetssättet ska leda till bestående utvecklings- och forskningskontakter mellan företaget å ena sidan och Högskolan och dess samarbetspartner å den andra sidan.

Partners

Expertkompetensområden

Expertkompetensområden och forskarutbildningsrättigheter / masterutbildningsrättigheter för Högskolan i Halmstad  är:
 • Informationsteknologi, särskilt inom inbyggda och intelligenta system, med tillämpningar inom bland annat hälsoteknik, intelligenta transporter, energi och miljö (EIS)
 • Innovationsvetenskap, särskilt innovationsledning, kommersialisering av innovationer, affärsutveckling, internationalisering och digital innovation (CIEL)
 • Hälso- och vårdvetenskap, ett område med stor potential för viktiga innovationer där tonvikten ligger på kommersialisering av innovationer (CVHI)

 
Högskolans partners i projektet erbjuder kompletterande expertkompetens:

 • Internationella Handelshögskolan inom företagsekonomi och affärsjuridik
 • Imego inom mikro- och nanoteknologibaserade sensorsystem
 • Swerea IVF inom produkt-, process- och produktionsutveckling

Kartläggning

En inventering och kartläggning kommer genomföras av cirka 100 företags problembild,  utvecklings- och kompetensbehov inom branscherna:
 • Hälsa och hälsoteknik
 • Energi och miljö
 • Fordon, trafik och transport
 • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Full fart framåt för
innovationsvetenskap

Utbildningen startade upp januari 2013. Läs mer!

Fokus ligger på integrerade företagsanpassade innovations- och utvecklingsprojekt och strategisk kompetensuveckling för nyckelpersoner.

Sidan uppdaterad 2014-10-16