Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mentorskap

Syftet med mentorskap är att utveckla studentens kompetens. Teoretiska, erfarenhetsbaserade och praktiska synvinklar på kompetens och ingenjörens arbete knyts samman. Samspelet mellan teori och praktik står i fokus. Målet är ett ömsesidigt utbyte där adept och mentor har möjlighet både till yrkesmässig och personlig utveckling.

Studenten förväntas få: Ökad självkänsla och ökat självförtroende inför arbetslivet, inblick i arbetslivet, personlig utveckling, karriärsrådgivning, reflektion och ett effektivt bollplank.

Mentorn förväntas få: Ny kunskap, egen personlig utveckling i en ny roll, reflektion, inspiration, ett oberoende förtroende och dylikt.

En mentor är ofta en yrkesverksam ingenjör eller annan yrkesverksam av intresse. Mentorn bör vara en god lyssnare, öppen, ärlig, trygg, ha en positiv människosyn och visa empati, vara en bra ledare, respektfylld och omvärldsorienterad.

Mentorskapsprogram är ett komplement till studentens egna lärande- och utvecklingsarbete.

Sidan uppdaterad 2016-04-12