Energiingenjör - förnybar energi

180 hp

Som energiingenjör kan du anta klimatutmaningen och bidra aktivt till ett hållbart samhälle. På Energiingenjörs­programmet lär du dig om energisystem, energi­effektivisering och smart energianvändning. Med dina kunskaper och erfarenheter kommer du att kunna motivera och underlätta för olika aktörer i samhället att öka sin andel av förnybar energi från sol, biobränsle och vindkraft.

”Vi har väldigt, väldigt intressanta kurser. Det verkar som om den här utbildningen drar till sig många ambitiösa studenter och det är väldigt roligt.”

Philip Abrams, läser Energiingenjör – förnybar energi,
180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Hos oss läser du i en modern studiemiljö i projektrum där du har nära kontakt med dina lärare.

I vår digitala prototypverkstad Fab Lab arbetar du med allt från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner. Du har tillgång till labbmiljöer som ingår i det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL), till exempel Mekaniklabbet.

Din utbildning är varierad och omväxlande. Du har teoretisk undervisning, laborationer, seminarier, projekt med redovisningar, studiebesök på företag och energianläggningar. Utbildningen har många praktiska moment och du arbetar ofta i grupp tillsammans med studenter från andra ingenjörsutbildningar på Högskolan.

Kurser och kompetenser i fokus

Energiingenjörsprogrammet – förnybar energi förbereder dig för att vara med i företags och organisationers viktiga omställning till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion. Du studerar förutsättningarna för förnybar energi och effektiv energianvändning. Du har ett brett utbud av kurser, med tonvikten på energihushållning och energisystem, där elkraft och fjärrvärme ingår.

Sverige ligger långt fram inom förnybar energi, optimering av processer och systemlösningar, jämfört med resten av EU och världen i stort. Ämnesområdet är varierat, brett och djupgående och nära kopplat till klimat, miljö och ekonomi.

Samverkan med arbetslivet

Du har möjlighet att göra praktik för att prova på arbetslivet och få en extra bra start i yrkeslivet. Dessutom gör du studiebesök på företag och energianläggningar.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

CAD och ingenjörsmetodik 7,5 hp

Energiförsörjning 7,5 hp

Tillämpad matematik I 7,5 hp

Tillämpad matematik II 7,5 hp

Tillämpad matematik III 7,5 hp

Ellära 7,5 hp

Tillämpad fysik 7,5 hp

Mekanik 7,5 hp

År 2

Elkraftsystem I 7,5 hp

Styr- och reglerteknik 7,5 hp

Elektriska drivsystem 7,5 hp

Flervariabelsanalys 7,5 hp

Elanläggningar för förnybar energi 7,5 hp

Bioenergi 7,5 hp

Vindkraftteknik 7, 5 hp

Fjärrvärmeteknik 7,5 hp

År 3

Energi i byggnader 7,5 hp

Hållbar projektledning 7,5 hp

Solenergiteknik 7,5 hp

Vetenskaplig metod och teknisk forskning 7,5 hp

Energisystemets styrmedel 7,5 hp

Hållbara energisystem 7,5hp

Examensarbete inom energiteknik 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i energiteknik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp och Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, 120 hp.

Arbetsliv

Som energiingenjör specialiserad på förnybar energi kommer du att vara efterfrågad på arbetsmarknaden, både i näringsliv och offentlig sektor. Din kompetens gör att du kan vara med i både företags, organisationers och andra aktörers arbete med att skapa en hållbar framtid, till exempel genom att organisera energitillförsel eller bidra till att ny teknik används på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Andra möjliga arbetsuppgifter finns inom utveckling och utvärdering, system- och teknikanalyser, rådgivning och information, drift och underhåll, projektering, planering och dimensionering.

Studera utomlands

På utbildningen Energiingenjör – förnybar energi kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Utlandsvistelsen kan finansieras genom stipendier, till exempel Minor Field Studies (MFS). Du väljer studieort och innehåll i samråd med den ansvariga för programmet och handledaren för ditt examensarbete.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10017

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela