Antagen till utlandsstudier

När du har blivit antagen till utlandsstudier behöver du bland annat fylla i ett Learning Agreement och lämna in en kopia på ditt antagningsbesked till Högskolan (via e-post eller i Servicecenter). Här hittar du också information om annat som är bra att veta inför dina utlandsstudier.

Learning Agreement

När du har blivit antagen och innan du reser på utbyte måste du i ett så kallat Learning Agreement lista de kurser du ska läsa på partneruniversitetet och skriva hur du kan tillgodoräkna dig studierna.

Kursändringar måste godkännas

Tänk på att alla eventuella kursändringar som sker under tiden som du är utomlands ska förankras med din programansvarige och att ändringarna ska läggas till i ditt Learning Agreement. Detta säkerställer att även eventuella ändringar som görs senare ska kunna tillgodoräknas. Det förekommer till exempel att språkkurser inte ger akademiska poäng och då kan du inte tillgodoräkna dig en sådan kurs i din examen.

Studiemedel vid utlandsstudier

Precis som i Sverige får du som student stå för ditt uppehälle och resor samt kostnader för till exempel studiematerial, försäkringar och studentföreningar när du studerar utomlands. Tänk på att du behöver kunna finansiera din utlandsvistelse innan du åker.

Boende utomlands

De flesta partneruniversitet hjälper dig med boendet, men i vissa fall kan du behöva ordna det helt på egen hand.

Visum och pass

Om du ska studera i ett land utanför Europa måste du ansöka om visum i god tid före avresan.

Försäkring utomlands

Precis som när du studerar i Sverige är du försäkrad även under studietid utomlands genom Högskolan och Kammarkollegiet. Det krävs dock att du ansöker om ditt försäkringsintyg för att bli försäkrad. Försäkringskortet gäller både för studier och praktik utomlands.


uppdaterad

2020-03-17

Kontakt

Dela

Kontakt