Sök

När det ska avslutningstalas – då kommer talmannen

Vem kan bättre än riksdagens talman Andreas Norlén hålla ett ordentligt avslutningstal? När programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation hade en egen programträff under avslutningshögtiden för avgångsstudenterna var talmannen gäst. Studenterna jublade när de såg vem som hade klivit in i den digitala högtidssammankomsten!

man i glasögon, kavaj, på bakgrunden står det Sveriges riksdag

Riksdagens talman Andreas Norlén besökte den digitala samlingen.

Faktum är att studenterna redan hade träffat honom, och det tog även Andreas Norlén upp inledningsvis. Under firandet av demokratijubileet besökte han bland annat Halmstad, och pratade då länge och väl med studenterna, som också fick tillfälle att ställa frågor till honom. Nu blev återseendet blev glatt!

Att talmannen tycker att det är klokt att investera i en akademisk utbildning var tydligt.

– Ni har verkligen valt ett spännande område för era studier, samhällsanalys och kommunikation. Jag tycker att ni svårligen kunde ha gjort ett bättre val, sade Andreas Norlén till studenterna som högtidsklädda och glada hade samlats denna soliga fredagseftermiddag i början av juni.

Andreas Norlén nämnde hur deras studietid har påverkats av pandemin, och att detsamma gällde kammaren, det vill säga riksdagen.

–Ni som går vidare till forskarstudier kanske kommer att studera riksdagens arbete under pandemin. Vad vet jag?

Utbildning stärker demokratin

Riksdagens talman tog också upp demokratins 100-årsjubileum, och att demokratins hållfasthet och beständighet beror på oss medborgare.

– Det är därför det är så viktigt att många söker bildning, utbildning och förståelse. Utbildningen gör er och andra studenter rustade att bli aktiva samhällsmedborgare. I riksdagen fattas tusentals beslut årligen och för att kunna fatta bra beslut behövs tillgång till korrekta forskningsresultat. Jag hoppas att några av er funderar på forskarstudier, sade Andreas Norlén och påpekade att uppsatser från utbildningar också bidrar.

– Vi behöver förstå vår värld och människorna. Sällan har väl forskningen haft så stor betydelse som nu då ogrundade åsikter ibland jämförs med fakta, felaktigheter sprids snabbt och det är ett stundom hårt debattklimat.

Andreas Norlén slog ett slag för yttrandefriheten och rättsstatens principer och påpekade att i länder där den akademiska friheten kringskärs är demokratin i fara.

Vårvisa till studenterna

Avslutningsvis gratulerade han studenterna igen genom att läsa Karin Boyes dikt Vårvisa, som avslutas:

”Så bort, all min feghet!
Jag hör min framtid till.
Jag tar mig rätt att växa nu
som rotens krafter vill.”

Text och bild: Kristina Rörström

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt