Sök

Examen på grundnivå

På Högskolan i Halmstad utfärdar vi två examina på grundnivå: högskoleexamen och kandidatexamen.

  • Högskoleexamen, 120 hp
    • När du har uppnått 120 högskolepoäng (hp) kan du ansöka om en högskoleexamen. Minst 60 hp ska ingå i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om 7,5 hp.
  • Kandidatexamen, 180 hp
    • En kandidatexamen kan du ansöka om när du har uppnått 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp med successiv fördjupning ska ingå i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete eller uppsats) om minst 15 hp.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt