Sök

Regler för Högskolans lokaler

Du som är student får vistas i Högskolans lokaler mellan klockan 06 och 24 alla dagar i veckan. Från klockan 23 kan du inte längre komma in i lokalerna med passerkort, men du får vistas i dem fram till klockan 24.

Allmänna regler på campus

  • Rökning är förbjuden i Högskolans lokaler. Det är även förbjudet att röka inom tio meter från entréer till Högskolan.
  • Det är förbjudet att dricka alkohol i Högskolans lokaler.
  • Det är inte tillåtet att ta med husdjur eller låta husdjur vistas i Högskolans lokaler. Detta gäller dock inte ledar-, service-, signal-, väktar- eller sökhund.
  • Det är förbjudet att övernatta i Högskolans lokaler.
  • Respektera gällande utrymningsplaner och håll utrymningsvägar fria.
  • Många av Högskolans lokaler och utrustning är larmade. Vid utlöst larm kan du bli ersättningsskyldig om inte skälig anledning finns.
  • Grupprum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor. Ytorna får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning.
  • Lokalerna ska efter nyttjandet lämnas i gott skick, vilket innebär återställning av inredning och utrustning.
  • Försäljning av externt material, utdelning eller exponering av externt broschyrmaterial, externa gratistidningar eller dylikt inom Högskolans lokaler får endast ske efter särskilt tillstånd av kommunikationsavdelning eller av konferensansvarig i samband med konferenser.

Om en student bryter mot ovan angivna ordningsregler kan Högskolans disciplinnämnd, under förutsättningar som anges i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100), besluta om disciplinära åtgärder mot studenten.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt