Sök

Regler för passerkort

Ditt passerkort är en värdehandling – en nyckel som ger tillgång till Högskolans lokaler – och det är du som kortägare som är ansvarig för att kortet och pinkoden inte kommer i orätta händer. När du skaffar ett passerkort på Högskolan är du skyldig att följa de regler som finns. 

Passerkortet används för att se till att rätt personer har tillgång till rätt lokaler. Därför måste du alltid ha med dig ditt kort och kunna visa det på begäran. Passerkortet kan inte användas som legitimation utanför Högskolan.

Som kortägare förbinder du dig att:

  • inte avslöja pinkoden för obehöriga,
  • inte låna ut ditt passerkort,
  • inte använda kontot i strid mot gällande lag,
  • förvara passerkortet och pinkoden åtskilda samt förvara pinkoden på ett betryggande sätt,
  • omedelbart anmäla till helpdesk eller kontakta Servicecenter om passerkortet är förlorat, eller om pinkoden kommit till obehörigs kännedom. Vid förlust (ej slitage) av passerkort tillkommer en avgift på 50 kronor,
  • på begäran visa passerkort för väktare och/eller driftpersonal,
  • lämna tillbaka utgånget kort till Servicecenter samt
  • följa Högskolans regler för nyttjande av lokalerna.

Vid överträdelse av ovanstående regler kan Högskolan spärra ditt passerkort.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt