Skrivregler

Högskolans officiella namn är Högskolan i Halmstad och inte Halmstad Högskola. Namnet förkortas HH, inte HiH. Genitivformen är Högskolan i Halmstads.

Stor eller liten bokstav?

  • Programnamn skriver vi med stor begynnelsebokstav (Ekonomprogrammet). I flerordiga namn ska endast första ordet ha stor begynnelsebokstav (Maskiningenjör – konstruktion och design).
    • Obs! På engelska skrivs programnamn etc. däremot med stora begynnelsebokstäver på alla utom vissa småord, som prepositioner och bindeord (Master's Programme in Information Technology, International Office, Department of Teacher Education).
  • Kursnamn ska ha stor begynnelsebokstav (Affärsengelska, Psykologi (1–30) 30 hp).
  • Ämnen och kunskapsområden skrivs med små bokstäver (teknik, juridik, psykologi).
  • Akademier bör skrivas med inledande stor begynnelsebokstav. Exempel Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (inte Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap).
  • Titlar på böcker, skrifter, rapporter eller betänkanden skrivs med stor bokstav i första ordet (Makt och demokrati i Sverige, Röda rummet)

Vi använder stor bokstav i Högskolan när det handlar om Högskolan i Halmstad. Liten bokstav är det handlar om högskolor i allmänhet (högskolan).

Så här heter vi på andra språk:

Engelska: HALMSTAD UNIVERSITY
Tyska: UNIVERSITÄT HALMSTAD
Franska: UNIVERSITÉ DE HALMSTAD

uppdaterad

2019-02-26

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se