Stipendier vid utlandsstudier

Trots att du oftast inte behöver betala terminsavgift till det utländska lärosätet tillkommer ändå en del övriga kostnader som behöver betalas. Många studenter finansierar sina utlandsstudier med hjälp av studiemedel och/eller stipendier. 

Stipendium via Erasmus+

Om du vill studera eller praktisera i något av länderna som ingår i Erasmus+ kan du få stipendium från Erasmus, EU:s utbytesprogram. Du ansöker då om stipendiet efter att du har fått en nomineringsplats på ett partnerlärosäte.

Erasmusprogrammet ger dig möjlighet att studera i mellan tre och tolv månader med ett stipendium som täcker kostnader för resa och uppehälle. Du kan åka på Erasmusutbyten flera gånger – både för att studera och praktisera – men du kan bara få bidrag i högst ett år för varje utbildningsnivå. Utbildningsnivåer är de nivåer som definieras i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

  • Kandidatnivå eller motsvarande: EQF-nivå 5 och 6
  • Masternivå eller motsvarande: EQF-nivå 7
  • Doktorandnivå eller motsvarande: EQF-nivå 8

Beloppet varierar beroende på vad det kostar att leva i utbyteslandet samt hur många studenter som söker stipendiet just då. Bidraget ligger för närvarande på mellan 315 och 420 euro per månad. Som student inom Erasmusprogrammet betalar du inga avgifter till gästlärosätet för inskrivning, undervisning, tentor eller för att använda institutionens laboratorier och bibliotek men du kan behöva betala försäkrings- eller studentföreningsavgifter.

Tips på andra stipendier för utlandsstudier

uppdaterad

2019-04-03

Kontakt

Dela

Har du Frågor?

Kontakta Servicecenter: servicecenter@hh.se