Prokrastineringsgruppen

Prokrastinering är när du skjuter upp saker fast du vet att det kommer få negativa konsekvenser på sikt. Om du vill sluta skjuta upp pluggandet kan du ta hjälp av Högskolans prokrastineringsgrupp. I gruppen får du bra verktyg och tips på hur du kan få rätsida på studievanorna.

Vad är prokrastinering?

Prokrastinering är ett inlärt beteende och bottnar i att vi reagerar på obehagliga känslor (stress, leda, ångest med mera) genom att undvika dem. I en pluggsituation sker detta ofta automatiskt i den stund vi sätter oss med böckerna. Vissa har en personlighet som gör att de lättare fastnar i prokrastinering.

En annan omständighet som delvis kan förklara prokrastinering är att det är lite ”yttre kontroll” i högre undervisning. Det förs ingen närvaro om du är på föreläsningarna till exempel. Om man jämför arbetssituationen för någon som studerar och någon som jobbar finns det en viktig skillnad. På en arbetsplats blir det synligt att en gör något på jobbet. På ett jobb finns det alltså en ”yttre kontroll”.

När du ska skriva din uppsats eller gå på föreläsningar finns det inte någon yttre chef att förhålla sig till. Det är bara du som skriver eller tar ansvar för att du lär dig. Det finns inte längre någon som kontrollerar att du gjort det du ska utan du måste bli din egen chef.

Om du behöver hjälp med att planera dina studier eller hitta bättre lässtrategier kan du få vägledning hos Studentsupport. Om prokrastinering är ett återkommande bekymmer för dig är du välkommen att kontakta Studenthälsan för rådgivning. Du kan också gå med i prokrastineringsgruppen på Högskolan genom att anmäla dig nedan.

Tips för att sluta prokrastinera

  • Lär dig känna igen de ursäkter du använder för dig själv i den stund du prokrastinerar.
  • Lär dig stå ut med obehaget – man kan studera även om man inte är motiverad.
  • Skapa struktur i vardagen. Planera när du ska studera och när du ska vara ledig.
  • Planera in korta studiepass och tydliga pauser.
  • Gör en rimlig planering. Om du planerar för mycket blir obehaget större och risken att falla tillbaka i prokrastinering ökar.
  • Sätt tydliga delmål och rimliga deadlines.
  • Studera med en kompis. Om du har avtalat att träffa en kompis på biblioteket är sannolikheten mycket större att du går dit.
  • Belöna dig själv.
En person som sitter med fötterna på bordet och kollar på sin smartphone. Foto.

uppdaterad

2019-10-14

Kontakt

Dela