Ditt schema har flyttat

Du hittar numera ditt personliga schema på ”Min sida” här på studentwebben.

En inloggning till dina digitala verktyg

När du loggar in på ”Min sida” loggar du samtidigt in i Högskolans andra digitala verktyg – och tvärtom. Du behöver alltså bara logga in en gång för att komma in på övriga verktyg. De inloggningar som hänger ihop är ”Min sida” på studentwebben, Blackboard, Studentladok, Helpdesk och ditt bibliotekskonto.

Publicerad

2021-01-19

kontakt

Dela

Kontakt